Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενέργεια: Οι λεπτομέρειες για το άνοιγμα της αγοράς

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τις δημοπρασίες (ΝΟΜΕ). Πόσο πρέπει να πέσει το ποσοστό της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής τα επόμενα χρόνια. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και τι ρόλο θα έχει ο ΛΑΓΗΕ.

Ενέργεια: Οι λεπτομέρειες για το άνοιγμα της αγοράς

Με πράξη του κυβερνητικού συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καλύφθηκε και τυπικά η απαίτηση των θεσμών για δρομολόγηση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την εφαρμογή συγκεκριμένου μηχανισμού και με προκαθορισμένη απώλεια ποσοστών εκ μέρους της ΔΕΗ.

Στην απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του συμφωνημένου Μνημονίου και του νόμου 4336 του 2015 που τον επικύρωσε, ορίζεται ότι οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ στο τέλος του έτους η ΔEΗ θα πρέπει να έχει ποσοστό στην αγορά λιανικής όχι περισσότερο από 87,24%, στο τέλος του 2017 ποσοστό 75,24%, στα τέλη 2018 συνολικά 62,24% και στο τέλος του 2019 το 49,24%.

Επίσης η πράξη του ΚΥΣΟΙΠ ορίζει ότι δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν εταιρείες εναλλακτικοί προμηθευτές, ακόμη και εφόσον είναι συνδεδεμένοι με εταιρείες που είναι βιομηχανικοί καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πλήρως διαχωρισμένες δραστηριότητες, αλλά όχι απευθείας οι βιομηχανικοί καταναλωτές.

Ακόμη, ορίζει τον Λειτουργό της Αγοράς - ΛΑΓΗΕ ως τον διοργανωτή των δημοπρασιών, τις λεπτομέρειες για την πληρωμή στη ΔEΗ των οφειλόμενων ποσών και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αποβάλλονται εναλλακτικοί προμηθευτές από τη διαδικασία.

Τέλος, αναφορικά με την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών, που όπως είναι φυσικό θα καθορίσουν και τον βαθμό επιτυχίας του μέτρου, ορίζει ότι για τον υπολογισμό της βασικό στοιχείο είναι το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, όπως αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπως επίσης και το τέλος λιγνίτη, το κόστος αγοράς ρύπων κ.λπ. Ωστόσο, για την ακριβή μεθοδολογία ορισμού της τιμής εκκίνησης, θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση της ΡΑΕ και συνεννόηση με τους θεσμούς, το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.

* Δείτε το ΦΕΚ στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v