Δέκα τρόποι για να μειώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας

Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις τιμολογίων. Γιατί οι πελάτες δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στο μέτωπο του κόστους. Ο ανταγωνισμός διαμεσολαβητών, τραπεζών και internet.

Δέκα τρόποι για να μειώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας

Παρά το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα οχημάτων έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία επταετία της οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται συχνά αξιοσημείωτες αποκλίσεις τιμολογίων από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική marketing που ακολουθεί καθεμία από αυτές σε επιμέρους κατηγορίες πελατών (παραμετροποιημένες τιμές).

Με άλλα λόγια, ενδεχομένως για έναν πελάτη να είναι φτηνότερο το συμβόλαιο της άλφα εταιρείας και για έναν άλλον πελάτη, της βήτα εταιρείας. Άρα λοιπόν επιβάλλεται η μελέτη των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται σε κάθε οδηγό.

Επιπλέον, το πρώτο πράγμα που επισημαίνουν στελέχη της αγοράς είναι πως σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν θα πρέπει κάποιος να εστιάζεται μόνο στην τιμή, αλλά παράλληλα να συνεκτιμά το εύρος και το ύψος των καλύψεων, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση (αυτό επηρεάζει και το περιεχόμενο των καλύψεων), αλλά και τη φερεγγυότητα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.

«Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έχει κατανοήσει για το τι ακριβώς ασφαλίζεται και για ποιο ποσό. Δυστυχώς, υπάρχουν οδηγοί που δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα».

Πάντως, συχνοί τρόποι για τη μείωση του κόστους των ασφαλίστρων είναι οι παρακάτω:

1. Απόκτηση περισσότερων ασφαλιστικών καλύψεων στην ίδια εταιρεία (π.χ. πέρα από πρόγραμμα αυτοκινήτου και συνταξιοδοτικό πακέτο ή πρόγραμμα υγείας).

2. Εκπτώσεις σε πρόσθετες καλύψεις που συμπληρώνουν την ελάχιστη (π.χ. εκτός από ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψη έναντι κλοπής).

3. Ασφάλιση στην ίδια εταιρεία περισσότερων του ενός οχημάτων της ίδιας οικογένειας (π.χ. αυτοκίνητο ή μηχανή συζύγου).

4. Απουσία τροχαίων ατυχημάτων κατά τα τελευταία χρόνια.

5. Δραστηριοποίηση σε κατηγορίες επαγγελμάτων που συχνά πριμοδοτούν οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι).

6. Ο τόπος κατοικίας του οδηγού να είναι σε περιοχές της χώρας με χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων (η επικινδυνότητα ποικίλλει ανά νομό, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση οδικού δικτύου κ.λπ.).

7. Δυνατότητα απόκτησης ειδικών πακέτων ασφαλίστρων για οδηγούς που διανύουν περιορισμένο αριθμό χιλιομέτρων μέσα σε ένα έτος.

8. Συνήθως, το ετήσιας διάρκειας συμβόλαιο είναι χαμηλότερης αξίας από το διπλάσιο ενός συμβολαίου εξαμηνιαίας διάρκειας, ή από το τετραπλάσιο ενός συμβολαίου τριμηνιαίας αξίας.

9. Ενίοτε προσφέρονται κάποια κίνητρα σε οδηγούς που δέχονται να εξεταστεί η οδηγητική τους συμπεριφορά (π.χ. κληρώσεις δώρων).

10. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται εκπτώσεις τιμολογίου, όταν η διάθεση του προϊόντος συνδυάζεται με την κατανάλωση συγκεκριμένων μη ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πέραν αυτών, υπάρχει ο ανταγωνισμός (οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά) μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που:

α) Λειτουργούν μέσα από δίκτυα διαμεσολαβητών (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers).

β) Διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω του internet (π.χ. Anytime και Hellas Direct).

γ) Συνεργάζονται μέσω τραπεζικών δικτύων (bancassurance).

Τέλος, αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς έχουν κατακτήσει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά οχημάτων και οι ΕΠΥ (εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v