Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Τελειώνουν με αναδιαρθρώσεις δανείων άνω του 1,3 δισ.

Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για αναδιάρθρωση υψηλού σε σχέση με τα EBITDA δανεισμού 5 ομίλων. Κοινός τόπος η εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης, λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη, αγοράς δανείων ή δέσμευσης των βασικών μετόχων να εισφέρουν assets.

Τράπεζες: Τελειώνουν με αναδιαρθρώσεις δανείων άνω του 1,3 δισ.

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές, στο μέτωπο αναδιάρθρωσης δανείων μεγάλων υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, εξελίσσεται το 2019 καθώς για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες για σειρά βιώσιμων ρυθμίσεων.

Η δειλή ανάκαμψη της οικονομίας, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του ρυθμού ανάπτυξης και η οργανική βελτίωση, την οποία επιδεικνύουν κάποιες από τις υπερδανεισμένες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την πλεονάζουσα ρευστότητα και τις φθηνές -συγκριτικά- τιμές, που βρίσκουν στην Ελλάδα τα private equity funds, έχουν φέρει την εξής βασική αλλαγή: εξασφαλίζεται ευκολότερα νέα χρηματοδότηση.

Η εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης αποτελεί τον κοινό τόπο των εν εξελίξει συζητήσεων για την αναδιάρθρωση του δανεισμού πέντε μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με αθροιστικό δανεισμό άνω του 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για προχωρημένες περιπτώσεις, που αναμένεται να τελειώσουν ή τουλάχιστον να οριστικοποιηθούν οι βασικοί όροι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Στην περίπτωση των Νηρεύς και Σελόντα, η συμφωνία μεταξύ τραπεζών και της κοινοπραξίας Amerra - Mubadala (προτιμητέος επενδυτής) προβλέπει ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, ώστε να αποπληρώσει -μικρό- μέρος των δανείων και να ρυθμιστεί ο υπόλοιπος δανεισμός.

Σε MIG και Χαραγκιώνη, η νέα χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από private equity funds, που είτε αγοράζουν, είτε αναχρηματοδοτούν δανεισμό, παίρνοντας εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος -και αυτό αποτελεί την πιο σημαντική διαφοροποίηση- σε Αλουμύλ και Aldemar οι βασικοί μέτοχοι ή/και οι εταιρείες εμφανίζονται πρόθυμοι να εισφέρουν προσωπικά περιουσιακά τους στοιχεία ή να ρευστοποιήσουν non core assets για μείωση του δανεισμού.

Εφόσον οι συμφωνίες κλείσουν, οι τράπεζες θα εισπράξουν μικρά ποσά (σ.σ. περίπου 150 εκατ. ευρώ) για άμεση αποπληρωμή δανεισμού, ενώ θα ρυθμίσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα υπόλοιπα, δημιουργώντας βάσιμες προϋποθέσεις να βγουν από την κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs).

Πώς θα ρυθμιστεί ο δανεισμός των Νηρεύς, Σελόντα

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση από τις τράπεζες του 74,34% της Νηρεύς και του 79,62% της Σελόντα στην κοινοπραξία Amerra Capital - Mubadala.

Η Andromeda Seafood (εξαγοράζουσα εταιρεία) αναλαμβάνει πλήρως δανεισμό 346 εκατ. ευρώ (171 εκατ. της Σελόντα και 175 εκατ. ευρώ της Νηρεύς), ο οποίος θα μειωθεί κατά 40 εκατ. ευρώ με ισόποση πρόωρη αποπληρωμή. Ο υπόλοιπος δανεισμός θα αναδιαρθρωθεί, όπως έχουν δεσμευτεί οι τράπεζες, με επιμήκυνση της διάρκειας και μείωση του επιτοκίου.

Αμέσως μετά τη μεταβίβαση από τις τράπεζες στην Andromeda Seafood θα διενεργηθεί η πώληση του ενός έκτου του capacity των Νηρεύς και Σελόντα στις Διόρασις ( Μπιτσάκος ΑΕ) και την Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς. Η Μπιτσάκος θα αποκτήσει μονάδες δυναμικότητας άνω των 10 χιλ. τόνων μεσογειακών ειδών μαζί με αντίστοιχης δυναμικότητας συσκευαστήρια καθώς εκκολαπτήρια γόνου δυναμικότητας άνω των 50 εκατ. τεμαχίων.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας στην Aλουμύλ

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να εγκριθεί από τις τράπεζες η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Αλουμύλ (178,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018), κατόπιν συμφωνίας, με τον μεγαλομέτοχο Γ. Μυλωνά, να προχωρήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας προβλέπουν την εισφορά από πλευράς οικογένειας Μυλωνά του 81% του μετοχικού κεφαλαίου της Αλουφόντ στην Aλουμύλ καθώς και δέσμευση πώλησης non core business assets.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος δεσμεύεται να συνεχίσει το λειτουργικό «νοικοκύρεμα», με συρρίκνωση μη αποτελεσματικών δραστηριοτήτων, βελτίωση της ταχύτητας κίνησης αποθεμάτων και άλλες επιμέρους κινήσεις. Ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA στο τέλος του 2018 ανερχόταν στις 9,72 φορές.

Ήδη τα Διοικητικά Συμβούλια Aλουμύλ και Αλουφόντ αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου.

Τα ντεσού της αναδιάρθρωσης των δανείων της MIG

Όπως ανακοινώθηκε, η MIG βρίσκεται σε συζητήσεις με Farallon και Oak Hill, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη χορήγηση από κοινού νέας χρηματοδότησης στην μητρική του ομώνυμου ομίλου.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση διενέργειας οικονομικού και νομικού ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έγραψε το Euro2day.gr, τα δύο funds προτίθενται να δώσουν νέα χρηματοδότηση, ύψους 250 εκατ. ευρώ στη MIG, προκειμένου να προχωρήσει στην αποπληρωμή του δανείου της Fortress (142,5 εκατ. ευρώ συν οι τόκοι) καθώς και περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα δάνεια της Πειραιώς.

Εφόσον η συμφωνία κλείσει, θα αναχρηματοδοτηθεί και ο υπόλοιπος δανεισμός της MIG (μητρική), ύψους περίπου 290 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι, η εταιρεία συμμετοχών αποκτά χρόνο για να προχωρήσει, αφενός στις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις, αφετέρου σε επιλεκτικές επενδύσεις καθώς πέραν της αναχρηματοδότησης προβλέπεται και η χορήγηση «φρέσκου» χρήματος για νέες επενδύσεις.
Άτυπο deal line για τη συμφωνία αποτελεί ο Οκτώβριος όταν λήγουν δύο ομολογιακά 228,5 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχει πρόνοια για να ξεπερασθεί το παραπάνω εμπόδιο.

Κλείνει μετά από τριετία το deal της Χαραγκιώνης

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η αναδιάρθρωση των δανείων του ομίλου Χαραγκιώνη, που αποτέλεσε μια από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις, λόγω της σύνθετης δομής του ομίλου και των παρασχεμένων εξασφαλίσεων.

Η Fortress αγοράζει τα δάνεια της μητρικής του ομίλου καθώς και των περισσότερων θυγατρικών με discount έναντι της ονομαστικής τους αξίας, το οποίο διαφέρει ανά εταιρεία καθώς τελεί σε συνάρτηση με την ποιότητα των εξασφαλίσεων.

Συνολικά αγοράζονται από το private equity fund δάνεια, ονομαστικής αξίας άνω των 120 εκατ. ευρώ.

Τι συζητά με τις τράπεζες η Aldemar

Την αναδιάρθρωση του υψηλού, σε σχέση με τα EBITDA, δανεισμού του, ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ, συζητά, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, με τις πιστώτριες τράπεζές του ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Aldemar φέρεται πρόθυμη να πωλήσει κάποια οικόπεδα ή να προχωρήσει σε οικειοθελή παράδοσή τους στις τράπεζες, ενώ η αναδιάρθρωση των σχέσεων με tour operators και on line πλατφόρμες κρατήσεων αναμένεται να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους της.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v