Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η μείωση των εισφορών και οι νέοι μισθοί του 2021

Τι προβλέπει η τελική διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Σε περίπου 750 εκατ. ευρώ εκτιμάται το σωρευτικό όφελος από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αναλυτικά οι μειώσεις και τα νέα ασφάλιστρα.

Η μείωση των εισφορών και οι νέοι μισθοί του 2021

Σε περίπου 8 ευρώ τον μήνα αύξηση στον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ τον μήνα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που φθάνει και ξεπερνά τα 23 ευρώ σε μισθωτούς με μηνιαίο μισθό της τάξης των 2.000 ευρώ, μεταφράζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Ιανουάριο του 2021.

Για τους εργοδότες, το αντίστοιχο κέρδος από το «ψαλίδι» των ασφαλιστικών εισφορών ξεκινά από 12 ευρώ τον μήνα σε περίπτωση που αμείβει τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για πλήρη απασχόληση και ξεπερνά τα 35 ευρώ, εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Τη σχετική διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2021 περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 21, το νομοσχέδιο προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 π.μ. στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 π.μ. στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κατά 0,12 από την εισφορά που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) και κατά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και κατά 0,10% στους εργαζόμενους υπέρ Ε.Κ.Λ.Α.
  • Κατά 0,85 π.μ. των ασφαλίστρων υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Βάσει των σχετικών υπολογισμών, η σωρευτική ετήσια ελάφρυνση εκτιμάται σε 750 εκατ. ευρώ για εργοδότες και εργαζόμενους, με στόχο η σημαντική αυτή μείωση του μη μισθολογικού κόστους των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Το αθροιστικό όφελος εργαζόμενου - εργοδότη ξεκινά από τα 20 ευρώ τον μήνα για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ τον μήνα για μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ. Να σημειωθεί εδώ βέβαια ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα ισχύσει οριζόντια για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, με το όφελος στη δεύτερη αυτή περίπτωση να είναι ανάλογο με το ασφαλιστέο εισόδημα.

Σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές, στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτού, ανέρχονται σε 39,66%, μετά την πρόσφατη μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει από τον περασμένο Ιούνιο. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονται κατά 15,33% στον εργαζόμενο και κατά 24,33% στον εργοδότη. Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνει το συνολικό ασφάλιστρο στα 36,66% και μεταφράζεται σε «ψαλίδισμα» 7,5% των εισφορών.

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Λύση για τις εκκρεμότητες υπολογισμού των εισφορών 2017-2019 των μη μισθωτών, κυρίως για ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, επιχειρεί να δώσει με σημαντική καθυστέρηση το υπουργείο Εργασίας.

Σε διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου (πιθανότατα έως 30 Νοεμβρίου).

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v