Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε θέσεις μάχης οι εταιρείες telecoms για ψηφιακά έργα 6 δισ. ευρώ

Την… όρεξη των εταιρειών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής έχουν ανοίξει τα νέα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και των περίπου 450 δράσεων της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

Σε θέσεις μάχης οι εταιρείες telecoms για ψηφιακά έργα 6 δισ. ευρώ

Τον έντονο ανταγωνισμό όχι μόνο ελληνικών αλλά και ξένων επιχειρήσεων έχουν προκαλέσει τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης .

Τα έργα αυτά γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά, καθώς τα περισσότερα θα αποζημιώνονται με εμπροσθοβαρή τρόπο και όχι κατόπιν μεγάλων καθυστερήσεων, όπως συνέβαινε διαχρονικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι τα βλέμματα έχουν πέσει πάνω στην χώρα μας με τις εταιρείες να «ζυγίζουν» τα δεδομένα.

Το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν στον αέρα διαγωνισμοί εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των επιχειρήσεων που αναμένεται να διεκδικήσουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είτε ως μονάδες, είτε σε συνέργειες. Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους για ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ψηφιοποίηση των ΚΕΠ, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά και ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων, είναι ορισμένα από αυτά που περιλαμβάνονται ήδη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία αποτελεί την βασική ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο για την ψηφιοποίηση αρχείων του Δημοσίου έχουν προϋπολογιστεί 565 εκατ., ενώ για την ψηφιακή μετάβαση του Δημοσίου, που περιλαμβάνει αναβαθμίσεις σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, εφορίες, ασφαλιστικούς φορείς, κ.ά., εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων μέσω της εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων αλλά και του ΟΑΕΔ κατευθύνονται κονδύλια της τάξης των 2 δισ.

Συνολικά δε, οι δράσεις που προωθούνται φτάνουν τα 6 δισ. ευρώ.

Τα έργα που αναμένεται να οδηγήσουν στην ψηφιοποίηση του κράτους περιλαμβάνουν:

 • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων και συστημάτων Δημοσίου: Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βάσης και υπόβαθρου για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα. Η μεταρρύθμιση δημιουργεί το υπόβαθρο για να μην υποκατασταθεί η γραφειοκρατία με μια «ψηφιακή γραφειοκρατία» μεμονωμένων και μη επικοινωνούντων ψηφιακών συστημάτων.
 • Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους: Ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, υγεία, κα) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα με στόχο την βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ: Εκσυγχρονισμός και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες και από απόσταση (με τηλεδιάσκεψη) και ανάπτυξη νέων εφαρμογών (συστήματα αξιολόγησης, υπηρεσίες κινητών, αυτόματες μηχανές εισιτηρίων κα).
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων (CRM) με πολίτες και επιχειρήσεις : Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση κάθε είδους συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο θα οδηγήσει σε εξατομίκευση της προσέγγισης με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και θα προωθήσει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.
 • Έξυπνες πόλεις: Ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός επιλεγμένων πόλεων σε πιλοτική βάση, μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφορία, υγεία, ύδρευση, κλπ.
 • Μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις – 100/200 Mbps (UltraFast): H μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια καθώς υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά με στόχο την κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών περίπου 2.400.000 πολιτών.
 • Δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων και εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για την διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ: Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ με: (α) δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και την αύξηση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης των στελεχών των επιχειρήσεων και (β) την άμεση ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας φορολογικά κίνητρα σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αλλάξει το επιχειρησιακό περιβάλλον και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ).

Όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση του κράτους είναι:

 • Διαρκής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (Cloud computing, Business Intelligence -AI, Artificial Intelligence-AI, Machine Learning κα) στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση στοχεύει να αναπτύξει μια καινοτόμα και σταθερή βάση για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. Cloud computing, Business Intelligence -AI, Artificial Intelligence-AI, Machine Learning) στη δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συλλογή, αποθήκευση και παρουσίαση δεδομένων και στην επαρκή συντήρηση συστημάτων και υποδομών.
 • Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων: Έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εθνικής ασφάλειας, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.
 • Ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στο Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων: Ανάπτυξη υποδομής wireless network 5G σε ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (2.011 χιλιόμετρα).
 • Υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά: Σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα ελληνικά νησιά και με την Κύπρο μέσω σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών.
 • Εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια: Εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς (next-generation infrastructure) από τους πολίτες.
 • Διαχείριση και διακυβέρνηση δεδομένων δημοσίου τομέα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με (gdpr): Δημιουργία ενός κεντρικού πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για την διασφάλιση και την παρακολούθηση της αξιοπιστίας, ιδιωτικότητας, χρηστικότητας και τυποποίησης των δεδομένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους σε συμφωνία με τον νόμο 4727/2020.
 • Αναβάθμιση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud computing): Η αποτελεσματική ψηφιοποίηση και διασύνδεση των υπηρεσιών του Δημοσίου επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση νέας υποδομής και υπηρεσιών Cloud Computing.
 • Αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο Δημόσιο: Επέκταση του Εθνικού Δικτύου του δημόσιου τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) για την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα χρόνια. Το υφιστάμενο σύστημα του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο σήμερα καλύπτει μόνο 4.500 δημόσιους φορείς. Οι δημόσιοι φορείς αποκτούν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και το δημόσιο μπορεί να προγραμματίσει πιο ορθολογικά τις δαπάνες για τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες (σταθερή, κινητή τηλεφωνία, καθώς και υπηρεσίες δεδομένων / διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης).

Το μεγάλο στοίχημα του Κτηματολογίου

Το μεγάλο στοίχημα έρχεται σύντομα και αφορά στο έργο της ψηφιοποίησης του συνόλου των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης τα τρία έτη και ο προϋπολογισμός του αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπολογίζεται πως πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες πρόκειται να ψηφιοποιηθούν.

Η αρχική πρόβλεψη είναι το έργο να προχωρήσει με τη διαδικασία της Συμφωνίας – Πλαίσιο όπου τέσσερις ανάδοχοι του διαγωνισμού θα κληθούν να υπογράψουν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες την συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό εξετάζουν τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι, εγχώριες εταιρείες πληροφορικής, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και διεθνείς τεχνολογικοί κολοσσοί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v