Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της Βαράγκη θα στηριχθεί στις αγορές της Μέσης Ανατολής με την ανάληψη ειδικών έργων, σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης έργων ιδιαίτερης προβολής στην περιοχή αυτή.

Βαράγκης: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Ο Όμιλος Βαράγκη συνεχίζει να θεωρεί προτεραιότητα την χρηματοοικονομική διάρθρωση δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στον έλεγχο των αποθεμάτων και στη διασφάλιση των απαιτήσεων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τις ενέργειες του ομίλου για την άρση της επιτήρησης.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Eτήσιας Oικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε., ανακοινώθηκε ότι:

Α) Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Όσον αφορά την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της Εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης, δεδομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας και αβεβαιότητας στις οικονομίες της Ευρωζώνης και στην Ελληνική οικονομία και των προβλέψεων των οικονομικών αναλυτών για το 2014 που συγκλίνουν προς ακόμα μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς. Με δεδομένες τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρία, για να αποκλιμακώσει τις πιέσεις, έχει διαμορφώσει την ακόλουθη στρατηγική:

Η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της θα στηριχθεί στις αγορές της Μέσης Ανατολής με την ανάληψη ειδικών έργων, σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης έργων ιδιαίτερης προβολής στην περιοχή αυτή. Έχει ήδη κατατεθεί σημαντικός αριθμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσφορών για την ανάληψη ειδικών έργων.

Ενίσχυση εντός του 2014 των διαθεσίμων της ποσού 2.500 χιλ. ευρώ με έκδοση νέου ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με την από 12.3.2013 σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, έχοντας λάβει έγγραφη δέσμευση από νέο επενδυτή για την κάλυψη του συνόλου του εν λόγω (ΜΟΔ) εντός 6μηνου από την 28.3.2014 και τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η Εταιρία συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά (συλλογές «Δια Χειρός», «Schemata», έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design στο Zanotta Shop Athens καθώς και τη συλλογή λευκών ειδών Lexington, την οποία προτίθεται να επανεξετάσει με κριτήριο την κερδοφορία.

Επιπλέον ο Όμιλος συνεχίζει να θεωρεί προτεραιότητα του την χρηματοοικονομική διάρθρωση δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στον έλεγχο των αποθεμάτων και στη διασφάλιση των απαιτήσεων, ενώ συνεχίζεται και το 2014, ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων δαπανών, δίχως να επηρεασθεί το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και οι προσπάθειες να προσαρμόσει την παραγωγική της βάση με σκοπό το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v