Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Κέρδη €218 χιλ. έναντι ζημιών στο τρίμηνο

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 218 χιλ.€ έναντι -261 χιλ. € της περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 1.174 χιλ.€.

Εβροφάρμα: Κέρδη €218 χιλ. έναντι ζημιών στο τρίμηνο
Με αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα αλλά και για τον Όμιλο έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Συγκεκριμένα στην περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, αυξήθηκαν ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 6.708 χιλ.€ και 6.414 χιλ.€ αντίστοιχα έναντι5.730 χιλ.€ και5.538 χιλ.€ (αύξηση 17% και 16% αντίστοιχα).

Επίσης οι εξαγωγές που αφορούν κυρίως ελληνικό γιαούρτι, φέτα ποπ και βιολογικά τυριά αυξήθηκαν κατά 50%. Να σημειωθεί ότι η αύξηση προέρχεται από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων καθώς οι μέσες τιμές πώλησης δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν καθώς τα ενοποιημένα από -274 χιλ € ανήλθαν 396 χιλ.€ τα δε εταιρικά στα 257 χιλ.€ από -341 χιλ.€ .Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 218 χιλ.€ έναντι-261 χιλ.€ της περσινής περιόδου και το εταιρικό σε 112 χιλ.€ έναντι-350 χιλ.€ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.174 χιλ.€ (έναντι668 χιλ.€) και για την Εταιρία σε 920 χιλ.€ (έναντί493 χιλ.€).

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων και παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκηρία τα ανωτέρω βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τις προσπάθειες του Ομίλου των τελευταίων ετών με στόχους τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώμενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος , που δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

Ήδη, η θυγατρική CAMPUS A.E. με το cluster των ένδεκα νέων κτηνοτρόφων που δημιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει 35 τόνους γάλα ημερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 2,5% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική και πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών αφού καλύπτει μόνο το 35% των αναγκών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v