Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) από το οποίο θα αφαιρεθεί το προμέρισμα των 0,15 ευρώ (μεικτό) που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Mermeren Kombinat.

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Mermeren Kombinat στα γραφεία της Εταιρείας στο Prilep.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν 2 και αντιπροσωπεύουν το 88,40% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2014,

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014,

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις δραστηριότητες της Εταιρείας για το έτος 2014,

4. Εγκρίθηκε η Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2014,

5. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2014. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό). Από αυτό θα αφαιρεθεί το προμέρισμα των 0,15 ευρώ (μεικτό) που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 29η Ιουνίου 2015 και η πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κατά την 26η Ιουνίου 2015 (recorddate). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ με δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 24ηΙουνίου 2015 (cumdividenddate) και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 25ηΙουνίου 2015. Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ., η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

6. Εγκρίθηκε η απόφαση για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας Grant – Thornton για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2015,

7. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Γεόργκι Διμίτροφ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v