Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Ανέλαβε δύο έργα της «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Οι συμβατικές αξίες των δύο έργων είναι 1,3 εκατ. και 1,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Aντικείμενα των project είναι η μηχανογράφηση Ληξιαρχείων αλλά και η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των θεσμικών αλλαγών δυο νόμων.

Byte: Ανέλαβε δύο έργα της «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Yπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E- ΙΝΤRASOFT INTERNATIONAL S.A.» και της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» η υπ' αριθ. 1218 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών Αλλαγών του Ν. 3907/ 2011 & του Ν. 4018/2011», Υποέργου 1 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Εκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια».

Η συμβατική αξία του έργου είναι 1.302.300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε (14) μήνες αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής, όπως ειδικώτερα στην σύμβαση ορίζεται.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των θεσμικών αλλαγών του Ν. 3907/2011 και του Ν. 4018/2011.

Επιπλέον, υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε» η υπ' αριθ. 1197 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» (Αρ. Πρωτ. Διακηρύξεως 6029/ 15-5-2013 ).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (1.204.136,79), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δέκα (10) μήνες, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής, όπως ειδικώτερα στην σύμ-βαση ορίζεται.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v