Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 30 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,85 ευρώ

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 (record date).

Mermeren: Στις 30 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,85 ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοινώνει ότι με απόφαση της από 12 Ιουνίου 2015 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το συνολικό μέρισμα χρήσης 2014 ανέρχεται σε 1,00 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό).

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Mermeren στις 11 Νοεμβρίου 2014, είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (μικτού) και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσού 0,1250 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ., το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 11 Δεκεμβρίου 2014.

Το ποσό επομένως, του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2014 που θα καταβληθεί από την εταιρεία, ανέρχεται σε 0,85 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,7083 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 (record date).

Από την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v