Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Δ.Σ. της εταιρίας Interwood-Ξυλεμπορία

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Interwood-Ξυλεμπορία που εκλέχθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 23 Ιουνίου.

Το νέο Δ.Σ. της εταιρίας Interwood-Ξυλεμπορία

Η εταιρία Interwood-Ξυλεμπορία ΑΤΕΝΕ ανακοινώνει ότι μετά το πέρας της 57ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23/06/2015, συνεδρίασε το διοικητικό της συμβούλιο, όπου και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1ον: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίσθηκε μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2018, ως εξής:

• Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

• Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

• Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

• Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

• Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος

• Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

• Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2ον: Καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρίας και η ανάθεση υπογραφών και αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v