Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λανακάμ

Το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει τη Λανακάμ για 5 έτη.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λανακάμ

Η Λανακάμ ανακοίνωσε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015, εκλέχθηκε νέο εξαμελές (6μελές) Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για 5 έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, το οποίο αυθημερόν συγκροτήθηκε σε σώμα.

Αναλυτικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ,

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ

Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος

- ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ

Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικός Διευθυντής & Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

- ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκ των ως άνω Μελών του Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 :

- Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)

- Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

- Γεώργιος Α. Ναλμπάντης (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v