Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Προοδευτικής

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι 29.06.2021 και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Προοδευτικής
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30η Ιουνίου 2016 εξελέγη νέο Δ.Σ. και κατόπιν της συγκρότησης σε σώμα το νέο Δ.Σ της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση συμφώνως και προς τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και Ν. 3091 / 2002.

1) Κων/νος Αθ. Κούτλας,
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2) Βασίλειος – Εμμανουήλ Στεφαν. Καρυωτάκης,
Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

3) Ευθύμιος Αθαν. Γραμματίκας,
Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

4) Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης,
Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5) Παρασκευή Αλεξ. Πίτσιου,
Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι 29.06.2021 και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v