Τράπεζα Αττικής: Παράταση στην αβεβαιότητα

Πιθανές νέες διοικητικές αλλαγές μετά την υπόθεση του δανείου της νέας προέδρου Αν. Πουσκούρη. Απαιτείται νέα παράταση για την κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η καραμπόλα με τη διαχείριση NPLs ύψους 1,045 δισ.

Τράπεζα Αττικής: Παράταση στην αβεβαιότητα

Νέα παράταση απαιτείται να δοθεί στην Τράπεζα Αττικής προκειμένου να καλύψει τις εναπομείνασες κεφαλαιακές ανάγκες της, ενώ την ίδια στιγμή επανέρχεται η διοικητική αβεβαιότητα.

Με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, η Αττικής και οι υπόλοιπες μη συστημικές τράπεζες θα έπρεπε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ολοκληρώσει την κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών που προέκυψαν με το δυσμενές σενάριο της περσινής αξιολόγησης.

Η Αττικής παρότι ξεκίνησε, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, έγκαιρα τη διαδικασία δεν την έχει ολοκληρώσει ακόμη. Ειδικότερα δέχθηκε τρεις προσφορές για κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 70 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη ανάληψη διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) ύψους 1,045 δισ. ευρώ.

Μετά την κατάθεση των προσφορών, η εποπτική αρχή προέκρινε η κάλυψη των 70 εκατ. ευρώ να διενεργηθεί μέσω ομολογιών που θα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να προσμετρούνται στα βασικά κεφάλαια της τράπεζας.

Η παραπάνω αλλαγή σηματοδοτεί και αλλαγή των δεδομένων βάσει των οποίων υποβλήθηκαν οι προσφορές από τους τρεις ενδιαφερόμενους, καθώς η κάλυψη από την πλευρά τους υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλου παρεμφερούς προϊόντος σημαίνει ότι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να καταστούν μέτοχοι της Τράπεζας Αττικής.

Η λύση της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών ικανοποιεί και την απαίτηση που εγέρθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό να μειωθεί το ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ στα επίπεδα προ της τελευταίας ΑΜΚ (σ.σ. ήτοι περίπου κατά 5%).

Την ίδια στιγμή επανέρχεται η διοικητική αβεβαιότητα μόλις μερικές ημέρες μετά το δεύτερο κύμα των σαρωτικών αλλαγών. Τα δημοσιεύματα συμπολιτευόμενων τη κυβέρνηση μέσων για ένα προσωπικό δάνειο της προέδρου της τράπεζας, Άννας Πουσκούρη, εξετάζονται από τις εποπτικές αρχές, οι οποίες δεν αποκλείουν αν χρειασθεί να υπάρξουν εκ νέου διοικητικές ανακατατάξεις στην τράπεζα. 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v