Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απορρόφηση θυγατρικής

Την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την ΕΛΒΕ της θυγατρικής της «Εταιρία Συσσώρευσης Ηλιακής Ενέργειας Α.Ε.», γνωστοποίησε η εισηγμένη.

ΕΛΒΕ: Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απορρόφηση θυγατρικής
Η ΕΛΒΕ ανακοινώνει ότι στις 14/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με κωδικό αριθμό καταχώρησης 855248, η με αριθμό 132570/13-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εισηγμένη της κατά 100% θυγατρικής της «Εταιρία Συσσώρευσης Ηλιακής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρία» με αριθμό ΓΕΜΗ 009475901000.

Η συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 29-03-206, 30-09-2016 και 26-11-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας, και τις από 29-03-2016, 30-09-2016 και 26-11-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ’ αριθμό 11.254/08-12-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή συζύγου Γεωργίου Βλάχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v