Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Στις 27/7 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Moda Bagno.

Moda Bagno: Στις 27/7 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Moda Bagno την 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.

*Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2016.

*Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017.

*Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v