Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Διανέμει προμέρισμα €0,73/μετοχή

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην ΠΓΔΜ.

Mermeren: Διανέμει προμέρισμα €0,73/μετοχή

Η Εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 11.08.2017 αποφάσισε την διανομή στους μετόχους ποσού ύψους € 0,73 (μεικτό) ανά μετοχή ως προμέρισμα από τα κέρδη του 2017 βάσει των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ημερομηνία πληρωμής για τους μετόχους της εταιρείας είναι η 29η Αυγούστου 2017, η δε πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην ΠΓΔΜ.

Δικαιούχοι προμερίσματος θα είναι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κατά την 25η Αυγούστου 2017, ενώ με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ., η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του προμερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v