Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 31 Αυγούστου η καταβολή του προμερίσματος

Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,73 ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,5475 ευρώ.

Mermeren: Στις 31 Αυγούστου η καταβολή του προμερίσματος

Η Τράπεζα Πειραιώς με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 11 Αυγούστου 2017, θα καταβληθεί προμέρισμα από τα κέρδη του 2017 βάσει των οικονομικών καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,73 ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 0,5475 ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, (record date). Από την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v