Παπουτσάνης: Κέρδη 420 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών το 2017

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 20,8 εκατ. έναντι € 18,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 538,6 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 119,7 χιλ. ευρώ το 2016.

Παπουτσάνης: Κέρδη 420 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών το 2017

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ δημοσίευσε στις 26 Μαρτίου 2018 τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά το έτος 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 20,8 εκατ. έναντι € 18,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε €8,1 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών, αυξημένες κατά 25% έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 6,5 εκατ. .

Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ. Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 6% χάρη στο επαναλανσάρισμα των σειρών Καραβάκι και Natura, το επαναλανσάρισμα της σειράς Aromatics ήδη από το 2016 και τη βελτίωση της διανομής αυτών.

Το 34% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά. Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Εταιρείας αναπτύχθηκαν κατά 3% το έτος 2017. Η εν λόγω ανάπτυξη προήλθε τόσο από την εγχώρια αγορά, λόγω καλής τουριστικής περιόδου, αλλά και από τη διεθνή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, κυρίως μέσω της συνεργασίας της με εταιρεία που κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα της (Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι) και τα προϊόντα ΚΟΡΡΕ (σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία) διανέμονται στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και σε ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος το 41% του κύκλου εργασιών παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 37% σε σχέση με το έτος 2016. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες αλλά και στη σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών, κυρίως στο εξωτερικό που αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή σαπώνων.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2017 αν και επιβαρύνθηκε από την απότομη και σημαντική αύξηση τιμών σε βασικές πρώτες ύλες, επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,0 εκατ. τη χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2%. Αντίστοιχα κινήθηκε και το μικτό περιθώριο κέρδους τελικά, λόγω και της σημαντικής αύξησης παραγωγικότητας, της συνεχιζόμενης προσπάθειας ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους αλλά και της ενίσχυσης του τομέα των ειδικών σαπουνομαζών που είναι προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας ανήλθε σε 28,1% το 2017 έναντι 27,6% το 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 538,6 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 119,7 χιλ. ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 420,39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 50,36 χιλ. ευρώ το 2016. Οι φόροι ανήλθαν σε 118 χιλ. ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο), που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2018 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v