Στα 11,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη του Ιασώ στο εξάμηνο

Διπλασιασμός στα κέρδη ομίλου, λόγω πώλησης της Ιασώ General και αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας στην μητρική. Η σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού και πώς καθίσταται πλεονέκτημα σε περίοδο συγκέντρωσης του κλάδου.

Στα 11,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη του Ιασώ στο εξάμηνο

Διπλασιασμό κερδών σε επίπεδο ομίλου, λόγω του οφέλους από την πώληση της Ιασώ General και ενίσχυση του συνόλου μεγεθών της μητρικής εταιρείας κατέγραψε κατά το Α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Ιασώ.

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Ιασώ General επηρέασε το σύνολο των μεγεθών στον όμιλο καθώς κύκλος εργασιών και λειτουργική κερδοφορία μειώθηκαν, λόγω της ενοποίησης της γενικής κλινικής μόλις για ένα τρίμηνο, σε αντίθεση με το 2017 που είχε ενοποιηθεί για το σύνολο της εξαμηνιαίας περιόδου.

Στον αντίποδα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να εκτιναχθούν στα 11,26 εκατ. ευρώ από 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 93,43%.

Σε επίπεδο μητρικής επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών μετά την αφαίρεση rebate και claw-back κατά 8,51%, λόγω της αύξησης των περιστατικών που έφερε η διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων ιατρών.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 12,63 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,19%, ενώ τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν οριακά (1,23%) στα 8,95 εκατ. ευρώ, λόγω της περαιτέρω μικρής επιβάρυνσης από την πώληση της Ιασώ General ( σ.σ το μεγαλύτερο μέρος της απομείωσης ελήφθη το 2017).

Η ενίσχυση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας της μητρικής, σε συνδυασμό με τη μείωση του καθαρού δανεισμού στα 97,5 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει τη στρατηγική απόφαση του ομίλου να επικεντρωθεί στο core business της μαιευτικής και γυναικολογίας.

Σε επίπεδο ομίλου η Ιασώ εμφανίζει καθαρό δανεισμό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,5 φορές τα EBITDA, ενώ σε επίπεδο μητρικής ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται μόλις σε 31,3 εκατ. ευρώ με EBITDA εξαμήνου 12,6 εκατ. ευρώ.

Ο χαμηλός εταιρικός δανεισμός και η τροποποίηση όρων δανειακών συμβάσεων επιτρέπει στην Ιασώ να υλοποιήσει την στρατηγική της για περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά μαιευτικής και γυναικολογίας.

Αναλυτικά τα μεγέθη του Ιασώ σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο 6μηνο 2018 στα 55,35 εκατ. ευρώ, έναντι 61,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 9,88%. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,27% και ανήλθαν στα 12,51 εκατ. ευρώ από 15,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 14,04% και ανήλθαν στα 14,04 εκατ. ευρώ από 16,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017. 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν πτώση κατά 15,37%, διαμορφούμενα στα 9,70 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 14,14 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 59,14%, λόγω του λογιστικού οφέλους από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,26 εκατ. ευρώ, από 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 93,42%, τα οποία επίσης επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο 6μηνο 2018 στα 37,68 εκατ. ευρώ, έναντι 34,72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,51%.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 11,18 εκατ. ευρώ από 11,17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,19% και ανήλθαν στα 12,63 εκατ. ευρώ από 12,36 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 1,87%, διαμορφούμενα στα 10,22 εκατ. ευρώ από 10,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 8,95 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,23%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,25 εκατ. ευρώ, από 6,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 2,69%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ Γεώργιος Σταματίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει να επιβάλλει υψηλά ποσοστά περικοπών, Rebate & Claw back είναι βελτιωμένα, σαφώς καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο και υποστηρίζουν τις προσδοκίες μας για μεγαλύτερες βελτιώσεις στο μέλλον. Στο A' εξάμηνο υλοποιήσαμε τη στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση στο core business του Ομίλου, που είναι η γυναικολογία-μαιευτική.

Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ΙΑΣΩ General, ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνεται στα 97,5 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο μητρικής στα 31,3 εκατ. ευρώ.

Η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρών και τους εργαζομένους. Σε όλους μάλιστα αυτούς εκφράζω θερμές ευχαριστίες. Με την ευκαιρία αυτή θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους πελάτες μας, που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v