Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Σε εξέλιξη το due diligence από ξένο fund

«Ο διενεργούμενος νομικός και οικονομικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημόσια πρόταση», επισημαίνει η εταιρία.

Ιασώ: Σε εξέλιξη το due diligence από ξένο fund

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το due diligence και ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί ακόμη δημόσια πρόταση για τις μετοχές του Ιασώ, αναφέρει η εταιρία σχολιάζοντας το ενδιαφέρον του αμερικανικού fund Oaktree.

Οπως αναφέρει το Ιασώ: 

Κατόπιν του από 28/3/2019 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου περί υποβολής δημόσιας πρότασης από αμερικανικό fund προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» και σε συνέχεια της από 23/11/2018 ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία η Εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν είχε υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της αλλά μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, τελούσα υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγούνταν νομικός και οικονομικός έλεγχος, η Εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Ο διενεργούμενος νομικός και οικονομικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v