Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ElvalHalcor: Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων στο Q1

Παρά την αύξηση των λειτουργικών επιδόσεων, τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου εμφανίστηκαν μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 4,6 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτου παράγοντα. Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,6%.

ElvalHalcor: Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων στο Q1

Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων σημείωσε ο Όμιλος ElvalHalcor κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, καθώς:

• Ο όγκος των πωλήσεων σε προϊόντα αλουμινίου αυξήθηκε κατά 2,7%, παρά το γεγονός ότι η μονάδα λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα (εφαρμόζονται τεχνικές και επινοήσεις για capacity άνω του 100%). Η παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί κατά 20% από το 2020 όταν και θα έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο των 150 εκατ. ευρώ.

• Ο όγκος των πωλήσεων στα προϊόντα χαλκού αυξήθηκε κατά 5,7%. Σε αυτό συνέβαλε η επένδυση που ολοκληρώθηκε πέρυσι και αύξησε το capacity στην ελληνική μονάδα παραγωγής (η πρόσθετη δυναμικότητα έχει απορροφηθεί σχεδόν πλήρως), αλλά και το υψηλότερο ποσοστό χρήσης του capacity στη βουλγαρική θυγατρική.

• Το κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε από τα 8,6 στα 6,57 εκατ. ευρώ, λόγω της περυσινής αναχρηματοδότησης δανείων, μέσω της οποίας είχε επιτευχθεί επιμήκυνση λήξεων και ψαλίδισμα επιτοκίων.

Σε ότι αφορά την πορεία των υπολοίπων μηνών του έτους, κύκλοι προσκείμενοι στην εισηγμένη αρκούνται να αναφέρουν το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει φανεί στον ορίζοντα κάποιος παράγοντας που να διαταράσσει σημαντικά την εικόνα του πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, παρά την αύξηση των λειτουργικών επιδόσεων, τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ElvalHalcor εμφανίστηκαν μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 4,6 εκατ. ευρώ (από 22,1 εκατ. σε 17,5 εκατ. ευρώ), εξ’ αιτίας ενός λογιστικού και μη λειτουργικού αποτελέσματος ύψους -7,3 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, τα «αποτελέσματα αποθεμάτων» από +8 εκατ. ευρώ πέρυσι περιορίστηκαν στο +0,7 εκατ. φέτος. Τα «αποτελέσματα αποθεμάτων» προέρχονται από την εκάστοτε αποτίμηση των μόνιμων αποθεμάτων του Ομίλου σε χαλκό και αλουμίνιο (στους πωλούμενους όγκους γίνεται hedging) λόγω των μεταβολών των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% για το πρώτο τρίμηνο του 2019 και ανήλθε σε 551,9 εκ. ευρώ έναντι 528,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 3,8% και στη βελτίωση του μίγματος προϊόντων, ενώ οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Βελτιωμένα κατά 3,6% ήταν τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν σε 37,6 εκ. ευρώ έναντι 36,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 40,4 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 43,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της μείωσης στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκ. ευρώ για πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 8,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών του αλουμινίου.

Τα δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2018: 44,3 εκ. ευρώ). Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε σε συνέχεια της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,5 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 22,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στα κέρδη προ και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της εταιρίας συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο adjusted ΕBITDA της περιόδου.

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,7%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 272 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,8%. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,0 εκ. ευρώ έναντι 12,6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της αρνητικής επίδρασης από τη μεταβολή (μείωση) της τιμής του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25,2 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 24,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το δε επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς δαπανήθηκαν περί τα 16,1 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, εκ των οποίων 14,7 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 5,7% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2018, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 280 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,2%. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 6,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 7,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή (μείωση) των τιμών του χαλκού, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 12,4 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 11,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νεοεγκατασταθείσα παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού που ολοκληρώθηκε κυρίως στο τέλος του 2018. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019, δαπανηθήκαν περί τα 4,2 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική Sofia Me.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v