Ιασώ: Από 4/6 έως 2/7 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Oaktree

Η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας πρότασης, η Oaktree θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών του Ιασώ από το ΧΑ.

Ιασώ: Από 4/6 έως 2/7 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Oaktree

Ξεκινά αύριο 4 Ιουνίου η περίοδος αποδοχής από τους μετόχους του Ιασώ της Δημόσιας Πρότασης της Oaktree Capital, για την απόκτηση του συνόλου των ονομαστικών μετοχών τους.

Η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, και θα λήξει στις 2 Ιουλίου 2019, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει το Ιασώ στην σχετική του ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή μέχρι και τις 4 Ιουλίου.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η Oaktree κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Ιασώ, τότε:

- Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»),

‐ Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Η Oaktree μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας πρότασης θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών του Ιασώ από το ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ανακοινώθηκε πως η Oaktree υπέβαλλε επισήμως προαιρετική δημόσια πρόταση για το Ιασώ, με το προσφερόμενο αντάλλαγμα να ανέρχεται στο €1,5 ανά μετοχή. 

***Το πληροφοριακό δελτίο επισυνάπτεται στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v