Δ.Σ. Ιασώ: Συμφέρουσα η Δημόσια Πρόταση της Oaktree

Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αποβλέπει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας, ενώ το τίμημα είναι εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, σημειώνει.

Δ.Σ. Ιασώ: Συμφέρουσα η Δημόσια Πρόταση της Oaktree

Θετικά κρίνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την πρόταση αλλά και το αντάλλαγμα ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.».

Όπως σημειώνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσού €1,50 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Παράλληλα, η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού. Δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

* Δείτε την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της Rothschild Martin Maurel SCS στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v