Ιασώ: Ποια στελέχη πούλησαν μετοχές μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης

Αναλυτικός πίνακας με τις πωλήσεις στελεχών της εταιρεία στο πλαίσιο της Αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece.

Ιασώ: Ποια στελέχη πούλησαν μετοχές μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης

Η Εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, και αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα (τα «Διευθυντικά Στελέχη»), προέβησαν την 05.07.2019 , σύμφωνα με τις σχετικές από 08.07.2019 γνωστοποιήσεις τους προς την Εταιρία, σε πώληση των μετοχών της Εταιρίας (οι «Μετοχές») που επίσης αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v