Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Πτώση περιθωρίων και κερδοφορίας

Αύξηση στο κόστος παραγωγής και διανομής έφερε το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων. Θα συνεχισθεί η επίδραση προειδοποιεί η εταιρεία. Οι ενέργειες για την απορρόφησή της. Πώς κινήθηκαν πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Καρέλιας: Πτώση περιθωρίων και κερδοφορίας

Κάμψη στα περιθώρια κέρδους του, ως αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ελλάδα από τις 20 Μάϊου 2019, εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Καρέλια, προειδοποιώντας τους επενδυτές για την επίδραση του παραπάνω παράγοντα και κατά τους επόμενους μήνες. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 476,2 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ ο καθαρός (σ.σ. χωρίς να υπολογίζονται ΕΦΚ και ΦΠΑ) τζίρος του υποχώρησε κατά 5,07%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, λόγω μείωσης των πωλήσεων στο εξωτερικό (73 εκατ. από 80,6 εκατ. ευρώ) και ειδικότερα στις αγορές Άπω Ανατολής, Ανατολικής Ευρώπης και Β. Αφρικής.  

Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 47,4 εκατ. ευρώ από 53,4 εκατ. ευρώ πέρσι, με το σχετικό περιθώριο να πέφτει στο 9,95% από 11,5%. Η παραπάνω εξέλιξη αποδίδεται από την καπνοβιομηχανία στην εφαρμογή του νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, το οποίο επιφέρει αύξηση του κόστους παραγωγής και διανομής. 

Σύμφωνα με την Καρέλιας ο παραπάνω παράγοντας αναμένεται να επηρεάσει τη μικτή κερδοφορία της καπνοβιομηχανίας και κατά τους επόμενους μήνες. Προκειμένου να απορροφηθεί η επίδραση η εταιρεία επιδιώκει, με προσεκτικές αυξήσεις τιμών να ισοσταθμίσει, όσο είναι δυνατόν, την εξέλιξη αυτή κατά το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το επιπρόσθετο κόστος θα απορροφηθεί, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, από τις σχεδιαζόμενες νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, εξαιτίας των συστημάτων ιχνηλασιμότητας αλλά και των μονομερών αλλαγών νομοθεσίας, που είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε αναμένεται να δρομολογηθούν, σε ορισμένα κράτη σχετικά με τις συσκευασίες των καπνικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στην εγχώρια αγορά συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του όγκου, αλλά και του μεριδίου αγοράς της Καρέλιας, σε τσιγάρα και καπνό για στριφτό τσιγάρο. Για το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται ελαφρά αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα και μεγαλύτερη στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Τα μειωμένα μικτά κέρδη σε συνδυασμό με τη μείωση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης (1,4 εκατ. από 2,7 εκατ. ευρώ) οδήγησαν τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 34,8 εκατ. ευρώ από 41,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 37,5 εκατ. ευρώ επηρεαζόμενα θετικά και από χρηματοοικονομικά κέρδη 2 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ από 32,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν στις 30 Ιουνίου στα 293 εκατ. ευρώ από 218 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Από τα 293 εκατ. ευρώ τα 34 εκατ. ευρώ αφορούν σε ενεχυριασμένες καταθέσεις. 

Προοπτικές για το β' εξάμηνο 

Πέραν της αύξησης του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα, η καπνοβιομηχανία αναμένει σταθεροποίηση των διεθνών πωλήσεων χάρη στις ελαφρώς αυξημένες πωλήσεις στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα στην Βουλγαρία, την αύξηση της κερδοφορίας από την αγορά Duty free της Τουρκίας, που θα αντισταθμίσουν τη μικρή μείωση που έρχεται από τις αγορές της Άπω Ανατολής. 

Για τις αγορές της Βορείου Αφρικής η Καρέλιας παραμένει επιφυλακτική στη διατύπωση προβλέψεων για την εξέλιξη των πωλήσεων στη Λιβύη. Αντίθετα αναμένει περαιτέρω σταθεροποίηση στην αγορά της Αιγύπτου, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού. Προσεκτικές αυξήσεις τιμών αλλά και η πρόσφατη ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, έχουν ήδη ενισχύσει τους δείκτες κερδοφορίες της Καρέλιας σε αυτές τις αγορές, κατά τους πρώτους μήνες του δεύτερου εξαμήνου. 

Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και η μείωση του κόστους παραγωγής, αποτελούν βασική επιδίωξη, αναφέρει η έκθεση διοίκησης, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, με συνεχείς διαπραγματεύσεις για όλες τις βασικές πρώτες ύλες, και κυρίως των καπνών, με τους προμηθευτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v