Καταργείται το πλαφόν του 0,75% στη φορολογία των ΑΕΕΑΠ

Στην κατάργηση ρύθμισης του 2016, με την οποία στην ουσία επταπλασιάστηκε ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), προχωρά η κυβέρνηση.

Καταργείται το πλαφόν του 0,75% στη φορολογία των ΑΕΕΑΠ

Το προηγούμενο, ελκυστικό, καθεστώς φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), αλλά με διατήρηση, όπως ίσχυε, της επιβολής φόρου και στα διαθέσιμα (στην ουσία, τα μετρητά) επαναφέρει η κυβέρνηση, με διάταξη που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση καταργείται η πρόβλεψη του νόμου 4393/2016, που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με την οποία οριζόταν ελάχιστο εξαμηνιαίο ποσοστό 0,375% (δηλαδή 0,75% ετησίως) για τη φορολόγηση των ακινήτων και των διαθεσίμων των ΑΕΕΑΠ.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη κατώτερου πλαφόν συντελεστή φορολόγησης είχε στην ουσία επταπλασιάσει τη φορολογία των ΑΕΕΑΠ, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές αντιδράσεις και να «παγώσουν» ορισμένα σχέδια για τη σύσταση νέων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα. Στην αγορά real estate υποστηρίζουν πως με τη ρύθμιση, πράγματι το καθεστώς φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ γίνεται πολύ πιο ελκυστικό, όπως στο παρελθόν, αλλά θα περίμεναν να εξαιρεθούν και τα μετρητά από τη φορολογία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο, «οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων…».

Η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος ενδέχεται να επιταχύνει τα σχέδια σύστασης ή/και εισαγωγής στο χρηματιστήριο ΑΕΕΑΠ από αρκετούς ομίλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Βιοχάλκο, Φουρλής, Orilina (συνδέεται με διαχειριστές του hedge fund Brevan Howard), κ.ά.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v