Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως τις 31/12/2050 ενέκρινε η ΓΣ

Την παράταση της διαρκείας της εταιρείας, η οποία έληγε την 22-02-2020, μέχρι της 31-12-2050 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του ισχύοντος Καταστατικού, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Byte: Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως τις 31/12/2050 ενέκρινε η ΓΣ

Επραγματοποιήθη σήμερα, 15ην Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.00', η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Byte Computer στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν δώδεκα μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.564.169 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 66,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της Γενικής Συνελεύσεως: «Παράταση της διαρκείας της εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 3 (Διάρκεια) του Καταστατικού της και Κωδικοποίηση αυτού.»

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι δι' αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εξής αποφάσεις:

1.- Απεφάσισε την παράταση της διαρκείας της εταιρείας, η οποία έληγε την 22-02-2020, μέχρι της 31-12-2050 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας.

2.- Απεφάσισε την ενσωμάτωση της ανωτέρω αποφασισθείσης τροποποιήσεως του άρθρου 3 εις το ισχύον καταστατικόν της εταιρείας και προς τούτο εξουσιοδότησε το Δ.Σ., όπως προβή εις την κωδικοποίησιν του Καταστατικού της εταιρείας, ως ανωτέρω, και εν συνεχεία να αποστείλει τούτο προς δημοσίευσιν, συμφώνως προς τον νόμον, εις τον διαδικτυακόν τόπον του ΓΕΜΗ και όπου αλλού απαιτείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v