Στο 2% οι ίδιες μετοχές του ΟΤΕ

Μετά και την αγορά 80.000 μετοχών στις 23/1, ο ΟΤΕ κατέχει 9.634.743 ίδιες μετοχές.

Στο 2% οι ίδιες μετοχές του ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 23/01/2020, αγόρασε 80.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,8021 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.104.165,13 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.634.743 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,007% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v