Ο Ευάγγελος Κοντός αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στην Intercontinental

Ο κ. Ευάγγελος Ι. Κόντος είναι ένα έμπειρο στέλεχος με τριακονταετή επαγγελματική εμπειρία. Εκ των οποίων τα τελευταία 19 χρόνια, είναι επικεντρωμένα στην διαχείριση ακινήτων και στην χρηματοδότηση έργων ακίνητης περιουσίας και υποδομών δημοσίου συμφέροντος.

Ο Ευάγγελος Κοντός αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στην Intercontinental

Η Intercontinental International ανακοίνωσε ότι στην από 10/2/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, εξελέγη ο κύριος Ευάγγελος Κοντός σε αντικατάσταση, του προηγουμένως παραιτηθέντος και αρχικώς μη αντικατασταθέντος μέλους κ. Μάριου Αποστολίνα.

Ο κ. Ευάγγελος Κοντός αναλαμβάνει μετά από ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από την κα Παναγιώτα Χαλικιά.

Ο κ. Ευάγγελος Ι. Κόντος είναι ένα έμπειρο στέλεχος με τριακονταετή επαγγελματική εμπειρία. Εκ των οποίων τα τελευταία 19 χρόνια, είναι επικεντρωμένα στην διαχείριση ακινήτων και στην χρηματοδότηση έργων ακίνητης περιουσίας και υποδομών δημοσίου συμφέροντος.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της μονάδας ανακτηθέντων ακινήτων (REO) στην Alpha Bank Κύπρου. Νωρίτερα, εργάστηκε για την EY ως Senior Manager of Infrastructure Advisory & Real Estate, για την TRASTOR ως CFO και IR Director, για την Millennium Bank ως Senior Relationship Manager - υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση έργων εμπορικών ακινήτων και υποδομών - ενώ έχει διατελέσει και Senior Financing Officer για την LAMDA Development. Στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, εργάστηκε για την ABN AMRO Bank και τη Lavipharm.

Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Strathclyde και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας (Deree).

Η λήξη της θητείας του Δ.Σ. παραμένει όπως είχε προηγούμενα ορισθεί, δυνάμει της από 07.04.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η 07.04.2022. Η αντικατάσταση του νέου Εκτελεστικού Μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και προς το σκοπό αυτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v