Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Goldman Sachs: «Τσεκούρι» στις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν τον οίκο σε σημαντική μείωση των προσδοκιών. Που βάζει τον πήχη για την κερδοφορία του κλάδου και την πορεία των μετοχών των συστημικών τραπεζών. Διατηρεί σύσταση αγοράς για την Alpha Bank.

Goldman Sachs: «Τσεκούρι» στις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Σε περιστολή σε εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες προχώρησε η Goldman Sachs, περιλαμβάνοντας και τις ελληνικές τράπεζες. Οι βασικοί λόγοι που οδηγούν την αμερικανική τράπεζα σε γενναίες αναθεωρήσεις στις κερδοφορίες αλλά και τι τιμές στόχους των τραπεζών είναι:

• το σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κόστος

• οι πιο αδύναμες προοπτικές στα έσοδα, με χαμηλότερους όγκους δανείων, ποσοστά περιθωρίων και προμήθειες

• το σταθερό κόστος.

Οι νεότερες προβλέψεις των οικονομολόγων της τράπεζας για την οικονομίας εισέρχονται στην ανάλυση προκειμένου να υπολογιστεί η αρνητική επίδραση στην κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Πλέον εκτιμά ότι θα έχουν μείωση των καθαρών κερδών τους κατά 120 δισ. ευρώ (-27%) το διάστημα 2020-2023, τετραπλασιάζοντας επί τα χείρω ουσιαστικά τις εκτιμήσεις της για το σοκ από τον ίο στους ισολογισμούς τους (ήταν -7% και 30 δισ. ευρώ η προηγούμενη εκτίμηση).

Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι οι τράπεζες με χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας όπως οι εγχώριες, οι γερμανικές και οι ιταλικές, θα επηρεαστούν περισσότερο.

Πιο αναλυτικά για την Alpha Bank παραμένει με θετική σύσταση αγοράς αναφέρει ότι το υψηλότερο κόστος των προβλέψεων και οι πιο αδύναμες προοπτικές για τα έσοδα που προκαλεί η κρίση λόγω του ιού την οδηγούν να προβλέπει πλέον αρνητικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2020 σε 0,39 ευρώ και 0,00 ευρώ για το 2021, ενώ κόβει τις εκτιμήσεις της για τα EPS για τα επόμενα δύο έτη κατά 3%. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να προχωρήσει σε μείωση της τιμής-στόχου για την τράπεζα στα 1,34 ευρώ από 2,07 ευρώ ή μείωση 35,3%.

Για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση είναι ουδέτερη λόγω του υψηλότερου κόστους προβλέψεων και των πιο αδύναμων εκτιμώμενων εσόδων. Ταυτόχρονα μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 64% για το 2021 και κατά 2% για τα επόμενα χρόνια. Φέτος τοποθετεί τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,31 ευρώ αυξάνοντας τα κατά 24% λόγω του κέρδους ύψους 500 εκατ. ευρώ από τις θέσεις της σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και στα 0,11 ευρώ για το 2021 στα 0,11 ευρώ. Την τιμή-στόχο τη μειώνει στα 2,22 ευρώ από 2,52 ευρώ πριν ή 11,9% χαμηλότερα.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση παραμένει ουδέτερη και για τα έτη 2020 και 2021 προβλέπει κέρδη ανά μετοχή σε -0,69 ευρώ και στο -0,05 ευρώ αντίστοιχα, ενώ μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή για τα επόμενα έτη κατά 3%. Η τιμή-στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς μειώνεται στα 1,31 ευρώ ευρώ από 1,68 ευρώ ή 22%.

Τέλος, για την Eurobank η σύσταση παραμένει ουδέτερη και τα κέρδη ανά μετοχή φέτος μειώνονται στα -0,03 ευρώ και στα 0,03 το 2021 ή μείωση 69% στις εκτιμήσεις της για τα EPS του 2021. Η τιμή-στόχος για την τράπεζα τοποθετείται πλέον στα 0,69 ευρώ από 0,80 ευρώ πριν ή 13,8% χαμηλότερα.

 

* Δείτε αναλυτικό πίνακα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v