ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Χρήστος Καραπλής είναι το νέο μέλος στο ΔΣ.

ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΥΔΑΠ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την εκλογή του κ. Χρήστου Καραπλή ως  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε την ίδια μέρα και  συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


Θεοδώρα Βαρβαρίγου,                   Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Σαχίνης,                    Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Τόσιος                        Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Μπερίτση            Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Νασούφης                  Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης                   Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Άγγελος Αμδίτης                          Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος        Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Καραπλής                       Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης           Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης               Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης                  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Αλεξανδράκης                Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v