Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Χρυσώνει» τη Lamda Development το The Athens Mall

Η Lamda Olympia Village (LOV) αποδίδει, μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου, στη Lamda το ποσό των 61 εκατ. ευρώ. Συμφωνία με Εθνική για αναχρηματοδότηση δανεισμού. Εισφορά της LOV στη Lamda Malls πριν την εισαγωγή της στο Χ.Α.

«Χρυσώνει» τη Lamda Development το The Athens Mall

Το ποσό των 61 εκατ. ευρώ απέδωσε ή θα αποδώσει στη Lamda Development η κατά 100% θυγατρική της, Lamda Olympia Village (LOV), κύρια δραστηριότητα της οποίας αποτελεί η εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου « The Mall Athens».

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 10ης Ιουνίου αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Olympia Village, κατά το ποσό των 26 εκατ. ευρώ, με ακύρωση 44.067.836 μετοχών.

Η μείωση αποφασίστηκε, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από τη μείωση ενεργητικό να καταβληθεί λόγω υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους. Δηλαδή, τη Lamda Develompent, που κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επίσης, στα θέματα της ίδιας γενικής συνέλευσης περιλαμβανόταν και πρόταση διανομής μερίσματος 35 εκατ. ευρώ (0,697 ευρώ ανά μετοχή), εκ των οποίων τα 8,42 εκατ. ευρώ αφορούν σε αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2019 και τα υπόλοιπα 26,57 εκατ. ευρώ σε αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2013-2018.

Η εταιρεία έκλεισε τη χρήση 2019 με κέρδη μετά από φόρους 47,4 εκατ. ευρώ (23,4 εκατ. ευρώ το 2018), χάρη και στα κέρδη 40,55 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου (The Mall Athens). To εμπορικό κέντρο αποτιμήθηκε στις 31/12/2019 με εύλογη αξία 483,35 εκατ. ευρώ έναντι 425,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Το μέρισμα και η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει μόνο από το ταμείο της εταιρείας και κατά το υπόλοιπο από δανεισμό. Σημειώνεται ότι η LOV συμφώνησε στις 10 Μαρτίου με την Eθνική Tράπεζα τους βασικούς όρους αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και χρηματοδότησης του επιχειρηματικού της πλάνου.

Με το δάνειο από την Εθνική θα αποπληρωθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ομολογιακής έκδοσης που είχε καλύψει η HSBC (157,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019) και θα χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. Σημειώνεται ότι πέρυσι η LOV αποπλήρωσε ομολογίες συνολικού ποσού 22,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει απαίτηση 40 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία LOV Luxembourg SARL, στην οποία συμμετέχει με 50%, για δάνειο που χορήγησε προ μερικών ετών με επιτόκιο 5,5% και αποπληρωμή στη λήξη. Το δάνειο έχει επιτόκιο 5,5% σταθερό και το κεφάλαιο αποπληρώνεται ολοσχερώς τον επόμενο μήνα (Ιούλιο του 2020).

Η απόδοση 61 εκατ. ευρώ στη Lamda Development ενισχύει τα επίπεδα ρευστότητας της μητρικής, που ετοιμάζεται για έκδοση ομολογιακού δανείου. Σε επίπεδο ομίλου, δεν επέρχονται αλλαγές.

Η απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου και διανομή αδιανέμητων κερδών χρήσεων 2013-19 ερμηνεύεται από την αγορά ως προεργασία για την εισφορά της LOV στη Lamda Malls, προκειμένου η τελευταία να εισέλθει στο Χ.Α εντός του Α' εξαμήνου του 2021 όπως ανέφερε η διοίκηση του ομίλου στην πρόσφατη γενική συνέλευση.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την οριστική πολεοδομική τακτοποίηση του εμπορικού κέντρου The Mall Athens βάσει του Π.Δ. που εκδόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου. Η LOV έχει ήδη καταβάλει στην Eθνική Tράπεζα το ποσό των 11 εκατ. ευρώ ενώ αναγνώρισε πρόσθετη υποχρέωση 6 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των απαιτήσεων του προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v