Πειραιώς: Δεν σχεδιάζουμε άμεσα αύξηση κεφαλαίου

Αξιολογούμε σε διαρκή βάση διάφορες επιλογές αλλά δεν σχεδιάζουμε ΑΜΚ στο «αμέσως προσεχές διάστημα», δηλώνει η διοίκηση. Η πρόταση Paulson - Μυστακίδη - Bienville Capital. ΤΧΣ: Εχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη Διοίκηση της τράπεζας.

Πειραιώς: Δεν σχεδιάζουμε άμεσα αύξηση κεφαλαίου

Φρένο στα σενάρια για «αύξηση κεφαλαίου στο αμέσως προσεχές διάστημα», βάζει η Tράπεζα Πειραιώς με ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές.

«Σε απάντηση ερωτημάτων από επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι,
παρά το γεγονός πως αξιολογεί σε διαρκή βάση διάφορες επιλογές για την επιτάχυνση της εξυγίανσης του
ισολογισμού της, δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο αμέσως προσεχές διάστημα», σημειώνει η διοίκηση του ομίλου στη σκιά των ισχυρών πιέσεων που δέχτηκε σήμερα το τίτλος που έκλεισε στα 0,71 ευρώ με πτώση 24,26% και  συναλλαγές 8,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παραπάνω ανακοίνωση εκδόθηκε κατόπιν συνεννοήσεων με τους μετόχους της τράπεζας, εκ των οποίων ο βασικός μέτοχος είναι το ΤΧΣ με ποσοστό 26,5%. 

Οπως έγγραψε νωρίτερα το Euro2day.gr, η πρόταση των Paulson - Μυστακίδη - Bienville Capital Management έτυχε ισχυρών αντιδράσεων στους κόλπους του ΤΧΣ καθώς προβλέπει τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, πριν τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές.

Με δεδομένο, όμως, ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ, δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου, το Ταμείο θεωρεί ότι για να συζητηθεί η πρόταση πρέπει να υπάρξουν οι εξής πρόνοιες:

Πρώτον, να αλλάξει ο νόμος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετέχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δεύτερον, να προηγηθεί της προτεινόμενης ΑΜΚ η μετατροπή των CoCos. Έτσι θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία.

Αν προηγηθεί η μετατροπή των Cocos σε μετοχές και αλλάξει ο νόμος επιτρέποντας στο ΤΧΣ την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, το Ταμείο ισχυροποιεί τη θέση του, με γνώμονα πάντα την προάσπιση τόσο του δημόσιου συμφέροντος όσο και της συστημικής ευστάθειας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το ΤΧΣ θα μπορούσε να συζητήσει μερική εξάσκηση ή ολική παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης σε ενδεχόμενη ΑΜΚ, προκειμένου να εισέλθουν ιδιωτικά κεφάλαια, που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Επομένως θα υποστεί μεν dilution, αλλά θα ενισχυθεί η αξία των μετοχών που κατέχει.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μετατροπής των CoCos, η τιμή εξάσκησης είναι τα 6 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο θα εγγράψει σημαντική ζημιά καθώς αποτιμά (σ.σ. με βάση τις δημοσιευμένες καταστάσεις Α' τριμήνου) τα CoCos στην εύλογη αξία του 1,53 δισ. ευρώ (1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019).

Το σίγουρο είναι ότι άνοιξε περίοδος έντονων ζυμώσεων, με ορόσημο την πληρωμή ή μη στις 2 Δεκεμβρίου του τοκομεριδίου 165 εκατ. ευρώ για τα CoCos. Η καταβολή ή μη του τοκομεριδίου αποτελεί απόφαση της τράπεζας, που πρέπει να εγκριθεί, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και από τον SSM.

ΤΧΣ: Εχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση της Πειραιώς

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραμένει επικεντρωμένο στο θεσμικό του ρόλο, δηλ. την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος συμβάλλοντας στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και στη διευκόλυνση της μετάβασης των συστημικών τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα», σχολιάζει το ΤΧΣ με αφορμή τις εξελίξεις στην Πειραιώς.

«Σε αυτή τη βάση, το Ταμείο συνεργάζεται ενεργά με όλες τις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της συζήτησης και υποστήριξης των σχεδίων τους για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και της κερδοφορίας τους.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ενήμερο για το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας σχετικά με τη σταθερή βελτίωση του οργανικού της αποτελέσματος και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Διοίκηση της Τράπεζας. Ένας ισχυρός και υγιής τραπεζικός τομέας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας και εργαλείο κλειδί στην προσπάθεια να ξεπεραστούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης, τις οποίες επιδεινώνει η πανδημία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v