Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Ετσι κλείνει η τιτλοποίηση Mexico

Η Eurobank μείωσε κατά 102 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο, αποδίδοντας στον μοναδικό της μέτοχο, Eurobank Holdings, το 95% των mezzanine notes. Με μηδαμινή ζημιά πραγματοποιείται η μεγάλη τιτλοποίηση. Στο 7,3% το NPE ratio.

Eurobank: Ετσι κλείνει η τιτλοποίηση Mexico

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εισέρχεται η τιτλοποίηση Mexico, εξέλιξη που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις άμεσης αποαναγνώρισης των δανείων και υποχώρησης του NPE ratio στο 7,3% σε επίπεδο τράπεζας και σε περίπου 8% σε επίπεδο ομίλου.

Η Eurobank έχει ολοκληρώσει τη σχετική προεργασία, καθώς η έκτακτη γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου ενέκρινε την απόσχιση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης και τη δωρεάν απόδοσή τους στη μοναδική της μέτοχο, εισηγμένη Eurobank Holdings.

Ως αποτέλεσμα της δωρεάν απόδοσης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μειώθηκε κατά 102 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά 0,0276957019308433 ευρώ. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8,48 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, προκειμένου να σχηματιστεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το 95% των mezzanine και junior notes ομολογιών θα πωληθούν στην doValue από τη Eurobank Holdings. Τον Αύγουστο 2021, υπογράφηκε δεσμευτική επιστολή ανάμεσα στη Eurobank Holdings, τη Eurobank και την doValue S.p.A. για την πώληση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Mexico.

Η ονομαστική αξία των mezzanine notes ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), τους οποίους θα διακρατήσει στο σύνολό τους η τράπεζα, ανήλθε τελικώς σε 1,55 δισ. ευρώ.

Η αύξηση της περιμέτρου των senior notes και της κρατικής εγγύησης, σε συνδυασμό με την υψηλότερη, σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, τιμολόγηση των mezzanine notes, περιόρισε σημαντικά την κεφαλαιακή επίδραση από την τιτλοποίηση. Ο όμιλος Eurobank αναθεώρησε την καθοδήγηση που είχε παράσχει στους επενδυτές, δηλώνοντας ότι η επίδραση θα περιοριστεί σε περίπου 10 μονάδες βάσης από 50 μονάδες βάσης, που είχε εκτιμήσει στις αρχές του έτους.

Η δεσμευτική συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή (σ.σ. doValue) αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες και η συναλλαγή να ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Με την αποαναγνώριση των δανείων, το NPE ratio της τράπεζας θα διαμορφωθεί σε pro forma βάση στο 7,3%.

Σε επίπεδο ομίλου, το NPE ratio αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τη συναλλαγή σε περίπου 8% και να υποχωρήσει σε 6,4% το 2022 και κάτω του 6% το 2023.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v