Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιτυχείς επιθεωρήσεις για 3 πρότυπα ISO

Τα έχει λάβει από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιτυχείς επιθεωρήσεις για 3 πρότυπα ISO

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε επιτυχώς, για ακόμη μία χρονιά, τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις αναφορικά με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 27001:2013 και 19600:2014, που έχει λάβει από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD.

Με το πρότυπο ISO 9001:2015, διασφαλίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η Εταιρία πετυχαίνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της φήμης της και τη μείωση του παραγωγικού της κόστους, λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων της.

Ακολούθως, με το πρότυπο ISO 27001:2013 βεβαιώνεται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, γεγονός που βελτιστοποιεί διαρκώς τις αρχές της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών, ισχυροποιώντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης της Εταιρίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Τέλος, με το ISO 19600:2014 πιστοποιείται η αποτελεσματική εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το συγκεκριμένο πρότυπο εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της Εταιρίας για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική συμμόρφωσή της στις διαρκείς κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v