Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κομισιόν: Πράσινο φως στην εξαγορά της MetLife από την NN Group

Η προτεινόμενη συναλλαγή επιφέρει οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών, ιδίως στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής στην Ελλάδα και των συνταξιοδοτικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Πολωνία. Ωστόσο, η Κομισιόν σημειώνει ότι δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού.

Κομισιόν: Πράσινο φως στην εξαγορά της MetLife από την NN Group

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της MetLife Greece (Ελλάδας) και της MetLife Poland (Πολωνίας) από την NN Group N.V («NN», Κάτω Χωρών).

Η MetLife Greece δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων ασφάλισης ζωής και υγείας και συνταξιοδοτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η MetLife Poland δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων ασφάλισης ζωής, συνταξιοδοτικών προϊόντων και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στην Πολωνία. Η NN προσφέρει συνταξιοδοτικές υπηρεσίες, συντάξεις, ασφαλίσεις, επενδύσεις και τραπεζικές υπηρεσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η προτεινόμενη συναλλαγή επιφέρει οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών, ιδίως στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής στην Ελλάδα και των συνταξιοδοτικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Πολωνία. Οδηγεί επίσης σε ορισμένες κάθετες σχέσεις μεταξύ αντασφάλισης και ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζωής και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένου ότι: i) τα συνολικά μερίδια αγοράς των εταιρειών είναι σχετικά περιορισμένα έως μέτρια και ii) μετά τη συναλλαγή, διάφοροι άλλοι καθιερωμένοι πάροχοι ασφαλίσεων ζωής και συνταξιοδοτικών προϊόντων θα εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10447.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v