Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Πρόταση στη ΓΣ για τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος

Η διοίκηση της εταιρείας προκατάβαλε το μέρισμα για τη χρήση του 2021 συνολικό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

Jumbo: Πρόταση στη ΓΣ για τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας «JUMBO» :

*Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 01.01.2021-31.12.2021: 12.04.2022 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

*Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021: 12.04.2022

(Σημείωση: Η ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12:00 τοπική ώρα)

*Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 05.05.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021 καθώς κατά το 2021, η διοίκηση της εταιρείας προκατάβαλε το μέρισμα για τη χρήση του 2021 συνολικό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

Πάραυτα επισημαίνεται ότι για το 2022 πρόθεση της διοίκησης είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v