Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Κέρδη 216,6 εκατ. το 2021, άνοδος πωλήσεων φέτος

Αύξηση των πωλήσεων και νέες επενδύσεις προβλέπει για το 2022 ο όμιλος. Ανοδικά ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο. Τι εκτιμά για τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διανομή μερίσματος.

Jumbo: Κέρδη 216,6 εκατ. το 2021, άνοδος πωλήσεων φέτος

Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2021 και τον υψηλό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων που καταγράφεται ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προκλήσεις για τη νέα χρονιά καθώς και το κλίμα αβεβαιότητας παραμένουν, τονίζει η Jumbo σε ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνει ότι τα κέρδη του 2021 ανήλθαν τελικά στα 216,6 εκατ. ευρώ ενώ δίνει προβλέψεις και για την εφετινή χρήση.

Οπως αναφέρει ο όμιλος, η κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης ενώ και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα.

Επιπλέον, δεν διαφαίνεται σαφής η τάση όσον αφορά τη ζήτηση καθώς αυτή συνεχίζει να επηρεάζεται από τις επιδημιολογικές εξάρσεις, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, πρωταρχικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου ήταν και παραμένει να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbο απέναντι στον καταναλωτή, όσον αφορά τη σχέση τιμής με την ποιότητα υπηρεσιών και το προσφερόμενο προϊόν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, η διοίκηση του Ομίλου έχει προϋπολογίσει για το 2022 ότι:

- οι πωλήσεις θα σημειώσουν αύξηση μεταξύ +2% και +5%.
- τα προ φόρων κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 210 εκατ. και 240 εκατ. ευρώ.
- τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 175 εκατ. και 195 εκατ. ευρώ.

Παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες και το εξαιρετικά αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πρόγραμμα. Ήδη από τις 18 Μαρτίου 2022, ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο υπερκατάστημα του Ομίλου στη Μυτιλήνη.

Σήμερα, ο Όμιλος λειτουργεί 82 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 15 στη Ρουμανία ενώ μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργεί ένα ακόμα κατάστημα στη Ρουμανία.

Πώς εξελίχθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου το 2021

Το 2021 ήταν μία ακόμα χρονιά που η λειτουργία των καταστημάτων επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας που επέβαλαν οι κυβερνήσεις στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Όπως έχει ήδη ενημερώσει η διοίκηση του Ομίλου, κατά το 2021:

  • οι πωλήσεις αυξήθηκαν +19,87% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 831,92 εκατ. ευρώ.
  • το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,66% από 51,78% το 2020.
  • τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 304,99 εκατ. ευρώ από 209,06 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας εκρηκτική αύξηση κατά +46%, ξεπερνώντας τα μεγέθη του 2019.
  • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 216,59 εκατ. ευρώ από 138,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +56,19%.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 549,14 εκατ. ευρώ έναντι 359,32 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Η πορεία του πρώτου τριμήνου 2022

Όσον αφορά τις πωλήσεις του Ομίλου κατά τον Μάρτιο 2022 αυξήθηκαν κατά +71% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα καθώς το δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο παρέμεινε ανοιχτό ενώ υπήρξε χαλάρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο του 2022, σημείωσαν αύξηση κατά +22%.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

Ελλάδα: Τον Μάρτιο του 2022, το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε ανοιχτό, χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών, πλην φυσικά αυτών που αφορούν τους μη εμβολιασμένους.

Για τον Μάρτιο 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας και χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, που σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +48% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Κύπρος: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Οι πωλήσεις κατά τον Μάρτιο του 2022 εμφανίζονται μειωμένες κατά -2% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά +27% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Βουλγαρία: Από τα τέλη Φεβρουαρίου σταμάτησαν οι έλεγχοι πιστοποιητικών που είχαν επιβληθεί για τα καταστήματα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +42% περίπου τον Μάρτιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όπου τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά κατά περίπου το 1/3 του Μαρτίου του 2021.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά -12% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ρουμανία: Αρχές Μαρτίου σταμάτησαν οι έλεγχοι πιστοποιητικών που είχε επιβληθεί για τα καταστήματα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +3% περίπου τον Μάρτιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά -12% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Μερισματική πολιτική

Όπως έχουν σήμερα τα δεδομένα, πρόθεση της διοίκησης του Ομίλου είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021 και για το 2022.

Σε πρώτο στάδιο, στην πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση της διοίκησης για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής για το 2022 μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το 50% του συνολικού ποσού που διανεμήθηκε για το 2021.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v