Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Εξαγόρασε τις μειοψηφίες της Lamda Malls έναντι 109 εκατ. ευρώ

Η εισηγμένη ανακοίνωσε την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού 31,7% στη Lamda Malls το οποίο κατείχε θυγατρική της Varde Partners.

Lamda Development: Εξαγόρασε τις μειοψηφίες της Lamda Malls έναντι 109 εκατ. ευρώ

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, σε συνέχεια της από 23.05.2022 ανακοίνωσης της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές προϋποθέσεις για την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη θυγατρική της LAMDA MALLS Α.Ε., το οποίο κατέχει η εταιρεία Wert Blue SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners, έναντι τιμήματος €109εκ σε μετρητά.

Σε εκπλήρωση σχετικών συμβατικών όρων, στην εξαγορά του εν λόγω μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) θα προβεί η εταιρεία L.O.V. S.M.S.A., θυγατρική κατά 100% της Εταιρείας και ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens.

Συνεπώς, η Εταιρεία αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της θυγατρικής LAMDA MALLS Α.Ε., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών LAMDA DOMI S.Μ.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., ιδιοκτητριών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos αντίστοιχα.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Εμπορικών Κέντρων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v