Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Εκτίναξη επιδόσεων στο 9μηνο, 662 εκατ. καθαρό ταμείο!

Το θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, μείον τραπεζικές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στα 661,7 εκατ. ευρώ!

Καρέλιας: Εκτίναξη επιδόσεων στο 9μηνο, 662 εκατ. καθαρό ταμείο!

Σημαντική αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε στο εννεάμηνο η καπνοβιομηχανία Καρέλιας, καθώς:

  • Οι πωλήσεις ανέβηκαν από τα 893,5 στα 958,86 εκατ. ευρώ.
  • Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 81 εκατ. έναντι 73,13 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Προέκυψαν αρνητικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (λόγω εξελίξεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές) και θετικές συναλλαγματικές διαφορές 25,9 εκατ. ευρώ (ανατίμηση δολαρίου σε σχέση με το ευρώ).
  • Το προ φόρων αποτέλεσμα ενισχύθηκε από τα 83,27 στα 103,4 εκατ.
  • Τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα 79,38 εκατ. από 66 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 τα ίδια κεφάλαια του εισηγμένου Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 652,9 εκατ. ευρώ και το θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, μείον τραπεζικές υποχρεώσεις) στο ποσό των 661,7 εκατ. ευρώ!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v