Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστολή του CEO της Medicon στον Υπ. Υγείας

Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μπορούν να πραγματοποιούν γύρω στους 120.000 εμβολιασμούς ημερησίως, γράφει ο CEO της Medicon Hellas Σπύρος Δημοτσάντου σε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας.

Επιστολή του CEO της Medicon στον Υπ. Υγείας

Την καταλυτική συμβολή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στη διαδικασία του εμβολιασμού των Ελλήνων πολιτών έναντι της πανδημίας covid-19 προτείνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας Medicon Hellas Σπύρος Δημοτσάντος.

Ειδικότερα ο κ. Δημοτσάντος αφού τονίζει την αναγκαιότητα για τον ταχύ και επιτυχή εμβολιασμό των Ελλήνων, υποστηρίζει πως μέσα από τη συμβολή των διαγνωστικών κέντρων η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει χωρίς ταλαιπωρία και πολύ συντομότερα. Και αυτό γιατί τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα είναι σε θέση να πραγματοποιούν γύρω στους 120.000 εμβολιασμούς ημερησίως (με την εξαίρεση των εμβολίων της Phiser-Bionter που χρήζουν βαθείας κατάψυψης).

Το περιεχόμενο της επιστολής που απεστάλη προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια είναι το εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένης της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και της αδήριτης ανάγκης για άμεσο και επιτυχή εμβολιασμό της κοινότητας, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε την πρότασή μας που σκοπό έχει να επισπευσθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

Η χώρα μας, ως γνωστόν, διαθέτει περί τα 4.000 Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια. Θεωρούμε σκόπιμη τη χρήση του συνόλου των διαγνωστικών κέντρων καθώς έκαστο εξ’ αυτών διαθέτει:

  1. Υγειονομικούς χώρους με τις απαιτούμενες προδιαγραφές (καρέκλα αιμοληψίας, κρεβάτι με παροχή οξυγόνου κ.ο.κ)
  2. Το κατάλληλα εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό για την επιτυχή αποπεράτωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, με εγγυημένη την ύπαρξη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για ασθενείς και προσωπικό.
  3. Μόνιμη παρουσία ιατρού για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο (αναφυλακτικό σοκ, απώλεια αισθήσεων κ.ο.κ)
  4. Άριστα εκπαιδευμένη γραμματεία με λογισμικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών τόσο για την λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων του προσερχόμενου προς εμβολιασμό, όσο και για την οργάνωση αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων δόσεων.
  5. Ολοκληρωμένο τμήμα προμηθειών για τον με ακρίβεια υπολογισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων εμβολίων ανά διαγνωστικό κέντρο, αλλά και την με ακρίβεια διασταύρωση του διενεργούμενου αριθμού εμβολίων προς αποφυγή σπατάλης και καταχρήσεων.

Με τη χρήση των Ιδιωτικών Διαγνωστικών κέντρων ο πληθυσμός θα εμβολιάζεται στην περιοχή όπου κατοικεί αποφεύγοντας τις άσκοπες και επικίνδυνες για τη διάδοση του ιού, μετακινήσεις. Όλως ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με 4.000 Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια να διενεργούν κατά μέσο όρο 30 εμβολιασμούς ανά ημέρα, εύκολα θα δύνανται να πραγματοποιηθούν 120.000 εμβολιασμοί ημερησίως, δίχως ταλαιπωρία και κίνδυνο του πολίτη.

Τα μοναδικά εμβόλια που εύλογα εξαιρούνται από την ανωτέρω διαδικασία είναι της Pfizer-Bionter που χρήζουν βαθείας κατάψυξης η οποία δεν απαντάται στην πλειοψηφία των διαγνωστικών κέντρων. Τα λοιπά εμβόλια, ήτοι των εταιρειών Moderna, Johnson και Astra Zeneca, δύνανται να αποθηκευτούν στα διαγνωστικά εργαστήρια καθώς διαθέτουν ήδη τους κατάλληλους χώρους για την ασφαλή διατήρηση τους.

Θεωρούμε πως έναντι κάποιου ενδεικτικού τιμήματος (π.χ. 10,00€) οι ιδιοκτήτες, γιατροί και αιμολήπτες-νοσηλευτές των διαγνωστικών κέντρων, θα συνδράμουν στην εκπλήρωση του σκοπού περί ταχέως και ασφαλούς εμβολιασμού του πληθυσμού.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Σπύρος Δημοτσάντος
C.E.O.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v