Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα μηνύματα από τα αποτελέσματα οκτώ blue chips

Το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα στην εγχώρια αγορά έρχεται να συμπληρωθεί από τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις εισηγμένων εταιρειών. Τα κρίσιμα στοιχεία και οι αποτιμήσεις οκτώ ομίλων από τον χώρο της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Τα μηνύματα από τα αποτελέσματα οκτώ blue chips

H προσαρμογή των εισηγμένων εταιρειών στις συνθήκες συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Οι εταιρείες που… επέζησαν παρουσιάζουν συστηματική βελτίωση της εικόνας τους και των επιδόσεών τους και δείχνουν ότι είναι έτοιμες για το επόμενο μεγάλο στοίχημα, αυτό της περαιτέρω ανάπτυξης.

Με αυτήν την έννοια, τα αποτελέσματα 2018, η ανακοίνωση των οποίων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς η χώρα κινείται σε ένα σχετικά διαφορετικό τοπίο (έξοδος από τα προγράμματα επιτήρησης, εκδόσεις ομολόγων ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.). Και, βέβαια, έχουν ιδιαίτερη αξία για την τάση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που χρειάζεται «καλά και πειστικά» stories για να έλξει ξανά τα επενδυτικά κεφάλαια που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τα πρώτα δείγματα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα οκτώ εταιρειών του δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, είναι ενθαρρυντικά. Από τις αρχές του έτους, η πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας δείχνει ότι η αγορά δεν φοβάται την εκλογική χρονιά και τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι έξοδοι της χώρας στις αγορές των ομολόγων δημιουργούν αισιοδοξία για τη μελλοντική τροχιά των αποδόσεών τους (σ.σ. χαρακτηριστική η χθεσινή βουτιά). Ο Γενικός Δείκτης, αλλά ακόμη και οι ίδιες οι τιμές των τραπεζικών τίτλων δεν δείχνουν να επηρεάζονται αρνητικά από οτιδήποτε στην αγορά και αυτό δείχνει την αλλαγή κλίματος και ψυχολογίας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του 2018 για την υψηλή κεφαλαιοποίηση αποτυπώνουν καλύτερη εικόνα για τις εισηγμένες και επιτρέπουν και υψηλότερες εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο. Ειδικά για την υψηλή κεφαλαιοποίηση οι προοπτικές για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς διαγράφονται θετικές.

Τα βασικά στοιχεία του 2018 είναι:

-Υγιής αύξηση των εσόδων, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με αρωγό τα αποτελέσματα των δύο διυλιστηρίων Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil. Χωρίς τη συνδρομή τους, η άνοδος στον κύκλο εργασιών επίσης διαμορφώνεται στο +7% σε ετήσια βάση. Με μικρές εξαιρέσεις, οι εταιρείες σημείωσαν αύξηση στα έσοδα τους.

-Σημαντική βελτίωση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA - κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), όπου επίσης τα διυλιστήρια επηρεάζουν το γενικό σύνολο, αλλά αυτή τη φορά αρνητικά. Πολλές εταιρείες ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών για το 2018 και ξεκινούν από πολύ καλύτερη βάση.

-Η κερδοφορία μετά φόρων κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, με πολλές εταιρείες να βελτιώνονται στην κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων.

-Ο αριθμός των εταιρειών που διανέμουν μέρισμα είναι υψηλότερος από το 2017, ενώ και τα ποσά είναι σημαντικά αυξημένα. Παράλληλα, το ταμείο των εταιρειών είναι πιο… γεμάτο.

Στις επιμέρους περιπτώσεις για το 2019 ξεχωρίζουν:

* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Στα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώθηκε ότι εταιρική αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα τα προηγούμενα έτη έχει ξεκλειδώσει αξία για τους μετόχους, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι αναλυτές φέτος περιμένουν διψήφια άνοδο πωλήσεων, λειτουργικά κέρδη πάνω από τα 350 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη πάνω από τα 185 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 7 φορές και δείκτη αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 5 φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset. Η μέση τιμή-στόχος κυμαίνεται στα 12,76 ευρώ.

* ΟΤΕ: Για το 2018, η εταιρεία ανέμενε ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) 350 εκατ. ευρώ και αποδόσεις για τους μετόχους αρκετά υψηλότερες, στόχος ο οποίος επετεύχθη. Για φέτος, οι αναλυτές αναμένουν τα EBITDA να διαμορφωθούν στα 1,333 δισ. ευρώ και οι ταμειακές ροές σε 421 εκατ. ευρώ, με τα τελικά καθαρά κέρδη αυξημένα σημαντικά σε σχέση με πέρυσι στα 288 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 17,8 φορές, ο οποίος δεν είναι χαμηλός. Ο δείκτης αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) κυμαίνεται στις 5,1 φορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset και η μέση τιμή-στόχος στα 13,32 ευρώ.

* ΟΠΑΠ: Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2018 ανέρχεται σε 459 εκατ. ευρώ και αναμένεται φέτος να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, ενώ οι λειτουργικές επιδόσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Για το 2019, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ομίλου, ενώ τα κέρδη θα κινηθούν από τα 143 εκατ. ευρώ στα 194 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 15,3 φορές και ο δείκτης αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 8,3 φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset. Η μέση τιμή-στόχος στα 11,39 ευρώ.

* COCA COLA HBC: Με κέρδη ύψους 447 εκατ. ευρώ έκλεισε η Coca Cola HBC το 2018 και ρεκόρ της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) για φέτος προβλέπονται σε αυξημένα επίπεδα φέτος, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 21,85 φορές και ο δείκτη αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 10,7 φορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset. Η μέση τιμή-στόχος στα 32,73 ευρώ ανά μετοχή.

* VIOHALCO: Ο όμιλος κατάφερε να σημειώσει κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα 85,8 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το 2017, παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρου. Ο καθαρός δανεισμός των εταιρειών του ομίλου Viohalco αυξήθηκε σε 1,636 δισ. ευρώ (2017: 1,528 δισ. ευρώ) για να υποστηρίξει την ανάπτυξη που επιτεύχθηκε εντός του 2018. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 10,5 φορές και δείκτη αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 7 φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset.

* JUMBO: Ο όμιλος Jumbo ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 10% για το πρώτο μισό της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2019 και, βάσει της εποχικότητας της περιόδου, το σύνολο της φετινής χρήσης αναμένεται να κλείσει σε ανώτερα επίπεδα από αυτά της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προβλέπονται στα 160,5 εκατ. ευρώ και EBITDA σε 233 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2019 στις 12,5 φορές και ο δείκτης αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 7 φορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset. Η μέση τιμή-στόχος στα 18,82 ευρώ ανά μετοχή.

* ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, MOTOR OIL: Η φετινή κερδοφορία των δύο διυλιστηρίων Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil πιθανότατα να επηρεαστεί θετικά από τα περιθώρια διύλισης του πρώτου φετινού διμήνου και με το δολάριο να παραμένει υψηλότερα έναντι του ευρώ. Οι αναλυτές βέβαια δεν φαίνεται να προβλέπουν επανάληψη του 2017, ωστόσο αν διατηρηθούν οι συνθήκες όπως τώρα, τα δύο διυλιστήρια θα συνεχίσουν με πολύ ικανοποιητικές κερδοφορίες και στην τρέχουσα οικονομική χρήση. Ειδικά για τα ΕΛΠΕ, πάντως, η ακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση ποσοστού των μετοχών του Δημοσίου και της Paneuropean Oil and Industrial Holdings ήταν ιδιαίτερα αρνητικό γεγονός.

* ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τα αποτελέσματα ξεκαθάρισαν το τοπίο, αλλά η κερδοφορία για το 2019 είναι μυστήριο. Οι αναλυτές ωστόσο αναμένουν 35% άνοδο, με τη Eurobank να εμφανίζει την υψηλότερη επίδοση. Οι αποτιμήσεις που προκύπτουν με βάση τις προβλέψεις για τις ελληνικές τράπεζες βάσει των τελευταίων εκθέσεων παραμένουν χαμηλές, με τη Eurobank να μην είναι πλέον distressed μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Grivalia Propertes. Οι τιμές στόχοι είναι 1,35 ευρώ για την Πειραιώς, 1,65 ευρώ για την Alpha Bank, 0,77 ευρώ για την Eurobank και τέλος 1,86 ευρώ για την ΕΤΕ. 

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v