Ασφαλιστικές εταιρείες μπαίνουν στην αγορά των εγγυητικών

Η εγχώρια ασφαλιστική βιομηχανία επιχειρεί το πρώτο βήμα εισόδου της στο χώρο των εγγυητικών επιστολών, o οποίος μονοπωλείται σήμερα στην Ελλάδα από τις τράπεζες. Η διεθνής εμπειρία.

Ασφαλιστικές εταιρείες μπαίνουν στην αγορά των εγγυητικών

«Πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλοι που θα προσφέρουν ασφαλιστική λύση για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών σε επιχειρήσεις» υποστηρίζει ο Νίκος Κατσιμπέρης, η εταιρεία του οποίου (NAK Katsiberis Insurance Brokers) «έχτισε» σε συνεργασία με την Interamerican ένα προϊόν αυτής της κατηγορίας, το οποίο ξεκίνησε το 2017 και τώρα έχει αποφασιστεί να προωθηθεί δυναμικά.

Η NAK Katsiberis πρόκειται για από τα μεγάλα ελληνικά μεσιτικά γραφεία ασφαλίσεων που εξειδικεύεται σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Και φυσικά, η Interamerican αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας και είναι θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Achmea.

«Μιλάμε για μια αγορά της τάξεως των δέκα δισ. ευρώ, από την οποία εμείς προσπαθούμε να αποσπάσουμε ένα μερίδιο» σημείωσε ο κ. Κατσιμπέρης συμπληρώνοντας πως η κάλυψη των εγγυητικών επιστολών μέσα από ασφαλιστικό προϊόν προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων στην επιχείρηση, καθώς -μεταξύ άλλων- δεν ζητούνται από αυτή collaterals, οπότε δεν περιορίζονται οι πιστωτικές γραμμές που διαθέτει στις τράπεζες.

Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν λόγους να μεταφέρουν τις εγγυητικές επιστολές σε τρίτους, καθώς έχοντας παράλληλα δανειοδοτήσει τις ίδιες εταιρείες «βάζουν πολλά αυγά στο ίδιο καλάθι» και αναλαμβάνουν υψηλότερο κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι από το 2016 εγγυητικές επιστολές από ασφαλιστικές εταιρείες δέχεται και το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς από τότε το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο έχει προσαρμοστεί στο πνεύμα της Κοινοτικής Οδηγίας.

Ο κ. Κατσιμπέρης τόνισε ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού (μεταξύ των οποίων σε Αγγλία, Ιταλία, ΗΠΑ) οι ασφαλιστικές εταιρείες μαζί με τις τράπεζες μοιράζονται την αγορά των εγγυητικών επιστολών.

Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο προϊόν «Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bond» οι επιχειρήσεις δύνανται να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες για να εκπληρώσουν μια σειρά υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v