Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επενδυτικό πάρτι στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Φρέσκο χρήμα που προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ έχει τοποθετηθεί από το Νοέμβριο του 2020 έως σήμερα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ελληνικών ΑΕΔΑΚ. Σε τίτλους του εξωτερικού η μερίδα του λέοντος, «ψίχουλα» μόνο στο ΧΑ.

Επενδυτικό πάρτι στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Ο συνδυασμός των μηδενικών καταθετικών επιτοκίων αλλά και των αξιοσημείωτων αποδόσεων που έχουν σημειώσει κατά τα τελευταία χρόνια οι μετοχές και τα ομόλογα ανά τον κόσμο, ώθησε αρκετούς επενδυτές στο να τοποθετήσουν τμήμα των αποταμιεύσεών τους σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο πεντάμηνο της φετινής χρονιάς, οι καθαρές κεφαλαιακές εισροές (αγορές μείον πωλήσεις) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ελληνικών ΑΕΔΑΚ έχουν προσεγγίσει το ένα δισ. ευρώ! (984 εκατ. ευρώ).

Αν τώρα συνυπολογιστούν και οι καθαρές κεφαλαιακές εισροές του τελευταίου διμήνου του 2020 (+84,68 εκατ. τον Νοέμβριο και +90,54 εκατ. τον Δεκέμβριο), τότε προκύπτει ότι «φρέσκο χρήμα» ύψους 1,159 δισ. ευρώ τοποθετήθηκε σε μερίδια ελληνικών ΑΕΔΑΚ κατά τους τελευταίους επτά μήνες.

«Όταν οι συστημικές τράπεζες προσφέρουν σε προθεσμιακές καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ επιτόκιο γύρω στο 0,05% συν κάποια κουπόνια αγορών, είναι αναμενόμενο πως αρκετοί αποταμιευτές θα αναζητήσουν εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, έστω και αν αυτές συνεπάγονται αυξημένο ρίσκο. Επιπλέον, είναι και οι ίδιες οι τράπεζες που προωθούν τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ. Μέσα από μια τέτοια κίνηση, οι τράπεζες καταφέρνουν, αφενός, να απαλλαγούν από τους όποιους τόκους της κατάθεσης και αφετέρου, να καρπωθούν έσοδα από προμήθειες. Προσφέρουν άλλωστε συχνά στους πελάτες τους και σύνθετα αποταμιευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν συνδυασμό καταθέσεων υψηλότερου επιτοκίου και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων».

Αυτά δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας της αγοράς, προσθέτοντας ότι «λόγω των μηδενικών πλέον επιτοκίων, έχει αυξηθεί και η ζήτηση των πελατών για επενδυτικά-ασφαλιστικά προϊόντα, μέρος των οποίων καταλήγει τελικά και αυτό σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων».

Ένα ακόμη ενδιαφέρον -αλλά όχι ευχάριστο- στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φρέσκων κεφαλαίων κατευθύνεται σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ξένα και όχι σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία. Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έχει παίξει το ότι πολλά μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια έχουν υπεραποδώσει έντονα σε βάθος πενταετίας-δεκαετίας έναντι του ελληνικού (τουλάχιστον σε επίπεδο Γενικού Δείκτη) και έτσι οι αποδόσεις των σχετικών Α/Κ αποτελούν «κράχτη» για αρκετούς επενδυτές-αποταμιευτές (τονίζουμε πάντως, ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται τις μελλοντικές).

Για παράδειγμα, από το 1,159 δισ. καθαρών εισροών του τελευταίου επταμήνου, μόλις 67 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού (το 5,7%) και 248,8 εκατ. σε Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (το 21,5%).

Επίσης από τα 984 εκατ. ευρώ καθαρών εισροών του πρώτου φετινού πενταμήνου, 134,9 εκατ. κατευθύνθηκαν σε Funds of Funds Μετοχικά Εξωτερικού, 261,8 εκατ. σε Funds of Funds Μεικτά, 24 εκατ. ευρώ αθροιστικά σε Μετοχικά ΗΠΑ, Ανεπτυγμένων χωρών, Αναπτυσσόμενων Χωρών και Ευρωζώνης, 193,6 εκατ. σε Μεικτά Α/Κ (κατά κύριο λόγο τοποθετούνται σε τίτλους εξωτερικού), 239,2 εκατ. σε Ομολογιακά Ελλάδας, 17,3 εκατ. σε Ομολογιακά Διεθνή, 37,9 εκατ. σε Μετοχικά Ελλάδας, 28 εκατ. σε Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης, 46,8 εκατ. σε Σύνθετα Α/Κ Absolute Return και 34,6 εκατ. σε ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Απόδοσης ΚΑΕ (πρώην Διαχείρισης Διαθεσίμων). Υπήρξαν και κατηγορίες Α/Κ στις οποίες οι εκροές κεφαλαίων ήταν μεγαλύτερες από τις εισροές.

Οι «τραπεζικές» ΑΕΔΑΚ (στις οποίες θα πρέπει να προστεθεί πλέον και η Optima) καρπώθηκαν τη μερίδα του λέοντος των φρέσκων κεφαλαίων, ενώ στα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ μεγάλη ήταν η συμμετοχή της 3Κ ΑΕΔΑΚ και σε μικρότερο βαθμό των εταιρειών Athos και Triton. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης έπαιξε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΔΑΚ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v