Καραμούζης: Πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαχείριση του αύριο

Στα στρατηγικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα του ευρωπαϊκού Νότου επικεντρώθηκε ο επικεφαλής της Γενικής Τράπεζας, τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Καραμούζης: Πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαχείριση του αύριο

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων δεν είναι ελληνικό αλλά πανευρωπαϊκό και κυρίως πρόβλημα των χωρών του νότου της Ευρωζώνης, επισήμανε ο Νικόλαος Καραμούζης συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας.

«Η σημερινή κατάσταση δεν είναι διατηρήσιμη γιατί θέτει τις επιχειρήσεις των χωρών του Nότου και της Ελλάδος σε σοβαρό στρατηγικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι απαιτούνται συλλογικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για ν΄ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και όχι αποσπασματικές ή μεμονωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνοχή και προοπτική.

Ο επικεφαλής της Γενικής Τράπεζας επεσήμανε ότι «το πρόβλημα των προβληματικών δανείων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά είναι ιδιαίτερο έντονο και μεγάλο σε σχετικούς όρους στην Ελλάδα (κοντά στο € 70δισ. NPLs σήμερα, κοντά στο 38% του ΑΕΠ). Όπως είπε «οι Τράπεζες σταδιακά θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη διαχείριση του αύριο και όχι στη διαχείριση του χθες, το οποίο θα πρέπει να γίνει από ανεξάρτητες εσωτερικές μονάδες ή/και με τη συνδρομή εξωτερικών και έμπειρων εξειδικευμένων διαχειριστών που επιθυμούν ν' αναλάβουν τους κινδύνους και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα».

Όπως είπε το νέο ρυθμιστικό / εποπτικό περιβάλλον στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενιαία εποπτεία των συστημικών Τραπεζών και την διαδικασία εκκαθάρισης των προβληματικών Τραπεζών, αλλάζουν τα δεδομένα στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Αφενός, διαμορφώνεται ένα αυστηρότερο και πολυπλοκότερο πλαίσιο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας και χρηματοδότησης.

Αφετέρου καθίσταται σχεδόν βέβαιη η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μέσω της απ' ευθείας πρόσβασής των δανειζομένων στις διεθνείς και εγχώριες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα ενισχυτική τάση προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι η ιδιωτική αποταμίευση εκτιμάται ότι θα τείνει μεσοπρόθεσμα ν' απομακρύνεται από τις τραπεζικές καταθέσεις στην Ευρώπη και να τοποθετείται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές είτε απ' ευθείας, μέσω απόκτησης χρεογράφων, είτε έμμεσα μέσω τοποθετήσεων διαθεσίμων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. Υπό αυτό το πρίσμα στις ειδικές συνθήκες αβεβαιότητος και κρίσης που λειτουργεί σήμερα η Ελλάδα, παρά τη σημαντική βελτίωση των τελευταίων μηνών, με χαμηλά επίπεδα ρευστότητας, υψηλό κόστος χρήματος και περιορισμένη πρόσβαση των Τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς απ' ευθείας διευκόλυνσης ή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων».

«Χρειαζόμαστε πολιτικές που δεν οδηγούν στην πληθωριστική αύξηση των τιμών των υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά ευθέως στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων και εξωστρεφών δραστηριοτήτων. Η χαλαρή νομισματική πολιτική που εφαρμόζει η ΕΚΤ δεν καταλήγει σήμερα στη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Καραμούζης.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Ν. Καραμούζη εδώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v