Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών για φωτοβολταικά

Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικά τονίζει η ΡΑΕ. Σημειώθηκε μείωση τιμών από τις τιμές εκκίνησης της τάξης του 15%. Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία.

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών για φωτοβολταικά

Ολοκληρώθηκε με η πρώτη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤1MW)

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2016 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι για Δημοπρατούμενη Ισχύ 4,8MW και τιμή εκκίνησης τα 104 €/MWh.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΡΑΕ, συμμετείχαν συνολικά 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 35 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 94,97 €/MWh έως 104 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 4,797190 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,00281MW (ή 2,81kW).

Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής:

Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας Ι»

Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος >1MW).

Από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ για Δημοπρατούμενη Ισχύ 35,2MW με τιμή εκκίνησης τα 94 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 446 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 79,97 €/MWh έως 88 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που Κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 35,1232 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,07997 MW (ή 79,97kW).

Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής:

Τα έργα που δεν Επιλέχθηκαν στην εν λόγω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι:

 

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΡΑΕ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v