Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ανάσες» παίρνει ο μεταλλουργικός κλάδος

Γιατί οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου βελτίωσαν τις περυσινές τους οικονομικές επιδόσεις και οι λόγοι για τους οποίους ελπίζουν σε καλύτερες μέρες μέσα στο 2017. «Βουνό» τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αναλυτικός πίνακας.

«Ανάσες» παίρνει ο μεταλλουργικός κλάδος

Παρά τη βελτίωση που σημείωσαν τα περυσινά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων ομίλων του μεταλλουργικού κλάδου, το μόνο βέβαιο είναι πως οι εταιρείες του χώρου καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές ακόμη προκλήσεις. Και αυτό γιατί αν δεν ξεκινήσει η ταχεία επανεκκίνηση των δημοσίων έργων και των ιδιωτικών επενδύσεων -προκειμένου να τονωθεί ως ένα βαθμό η αναιμική εγχώρια ζήτηση-, θα δούμε τουλάχιστον ορισμένες από αυτές να… βγαίνουν στο βαθύ κόκκινο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, το αθροιστικό EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) των εισηγμένων μεταλλουργικών ομίλων αυξήθηκε ελαφρά από τα 579 στα 607 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από ζημίες 71,4 εκατ. το 2015 διαμορφώθηκαν πέρυσι σε κέρδη 12,4 εκατ. ευρώ.

Οι βασικότεροι λόγοι που συνέβαλαν στην προαναφερόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων ήταν:

• Η διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους στον κλάδο της εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα, εξαιτίας της ανοδικής πορείας που σημείωσε η διεθνής τιμή του μετάλλου.

• Το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό, τόσο από τις εταιρείες διέλασης αλουμινίου, όσο και από επιχειρήσεις άλλων υποκλάδων του μεταλλουργικού χώρου.

• Οι συνεχιζόμενες κινήσεις όλων των εταιρειών για περικοπές δαπανών και αύξηση της παραγωγικότητας.

• Ο δραστικός περιορισμός των ζημιών του ομίλου Viohalco (σε προ φόρων επίπεδο μάλιστα, το αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο) εξαιτίας μιας σειράς κινήσεων που περιόρισαν το λειτουργικό κόστος και διεύρυναν τα μερίδια αγοράς σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Παρ' όλα αυτά, πολλές ελληνικές εταιρείες του μεταλλουργικού κλάδου αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έχουν εξασθενίσει από τις πολυετείς ζημίες και ελπίζουν πλέον στην ανάκαμψη της αναιμικής εγχώριας ζήτησης, σε περίπτωση που υλοποιηθούν έργα υποδομής (π.χ. νέο ΚΠΣ) και προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα.

Για μια σειρά από λόγους, αρκετές εισηγμένες του μεταλλουργικού κλάδου προσδοκούν ένα καλύτερο 2017.

Ο όμιλος Μυτιληναίου για παράδειγμα (ευνοείται, μεταξύ άλλων, από την άνοδο της τιμής του αλουμινίου αλλά και την απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ) αναμένει για το 2017 κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ, EBITDA 300 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Ευάγγελο Μυτιληναίο.

«Έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν όλες εκείνες οι ενέργειες που υλοποιούμε κατά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 και τις καλύτερες βάσεις που έχουμε δημιουργήσει για τα επόμενα χρόνια». Αυτό δήλωσαν προ μηνός στο Euro2day.gr κύκλοι προσκείμενοι στον Όμιλο Viohalco, συμπληρώνοντας: «Φαίνεται πως έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μια σταθερή πορεία ανάκαμψης, αρχίζοντας να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των επενδυτών και της αγοράς».

Ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ επανήλθε πέρυσι στην κερδοφορία μετά από χρόνια ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Για το 2017 ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, διατηρεί την αισιοδοξία του σημειώνοντας:

«Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα προβλέπεται να κινηθεί θετικά και να αποτελέσει (και) για το 2017 τον πυλώνα ανάπτυξης του ομίλου. Επιπροσθέτως, ο όμιλος έχει ήδη αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη των επενδύσεων της τελευταία τριετίας και υπάρχει σημαντική αισιοδοξία στηριζόμενη στις προοπτικές που ανοίγονται για εξαγωγές σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της επανέναρξης δραστηριοτήτων στον κλάδο ενέργειας.

Γενικότερα, για το 2017, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές. Επιπλέον, και την τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν την κύρια προτεραιότητά μας».

Η Nexans Hellas ετοιμάζει φέτος νέα γραμμή παραγωγής καλωδίων μέσης τάσης, προκειμένου από το 2018 να διεκδικήσει μερίδιο της γερμανικής (και όχι μόνο) αγοράς, ενώ για το 2017 -παρά το γενικότερα δυσμενές και ασταθές περιβάλλον- υποστηρίζει πως «έχει εξασφαλίσει για το τρέχον έτος σημαντικά συμβόλαια τόσο στο εσωτερικό με δημόσιους οργανισμούς όσο και με πελάτες του εξωτερικού, αναμένεται επίσης να συνεχίσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιων οργανισμών για το έτος 2017».

Οι Έλαστρον και Αφοί Κορδέλλου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα επέστρεψαν πέρυσι στην κερδοφορία και ευνοούνται κατά τους πρώτους μήνες του 2017 από την πορεία της διεθνούς τιμής του μετάλλου.

Η Έλαστρον θα εστιάσει φέτος στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εξαγωγών των χαλυβουργικών προϊόντων, στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά, χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η είσπραξη των απαιτήσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διάθεση καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της ολοκλήρωσης επενδύσεων σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του κόστους λειτουργίας και αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της απορροφηθείσας εταιρίας CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Από την πλευρά της, η Αφοί Κορδέλλου προσδοκά να διευρύνει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά, διαβλέποντας πιθανή αναδιοργάνωση μεριδίων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (βασικότερη δραστηριότητα η διέλαση αλουμινίου μέσω της θυγατρικής EXALCO), οι φετινές προοπτικές είναι θετικές, ενώ μιλά για σημαντική αύξηση παραγγελιών και αποτελεσμάτων, ελπίζοντας ότι ο Όμιλος θα καταγράψει θετικά αποτελέσματα.

Η Τζιρακιάν ευνοείται και αυτή από την άνοδο της τιμής του χάλυβα και μετά το τέλος του πρώτου φετινού τριμήνου παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη οικονομικών στόχων που έχει θέσει για το 2017.

Όλα δείχνουν πως μέσα στο έτος θα ολοκληρωθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που παρέμενε σε εκκρεμότητα για τυπικούς (κληρονομικούς) λόγους, καθώς οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη προκαταβάλει το τίμημα.


 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v