Εντονη διαμαρτυρία ΣΑΤΕ για «φωτογραφική» προκήρυξη σε έργο

Ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη, όσον αφορά στην απαίτηση συνεργασίας με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων - σε ευθεία γραμμή - από την πλατεία Συντάγματος!

Εντονη διαμαρτυρία ΣΑΤΕ για «φωτογραφική» προκήρυξη σε έργο

Την άμεση απόσυρση διακήρυξης διαγωνισμού για έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής ζητά με επιστολή του προς την Περιφέρεια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών. 

Ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη, όσον αφορά στην απαίτηση συνεργασίας με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων - σε ευθεία γραμμή - από την πλατεία Συντάγματος! 

Οπως αναφέρει ο ΣΑΤΕ στην επιστολή του: 

Κύριοι,

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον τρόπο δημοπράτησης του εν θέματι έργου, ειδικότερα δε για τους μη εγκεκριμένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση συνεργασίας με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων - σε ευθεία γραμμή - από την πλατεία Συντάγματος!!

Κατ’ αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, δηλαδή, πρόσθετη εμπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηματοοικονομικά κριτήρια, πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κατόπιν γνώμης του ΣΔΕ. Ειδικά η Διεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισμοί έργων σας μετά από αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της Α.Ε.Π.Π.).

Πέραν του τυπικού θέματος, η ουσία είναι ότι:

α) Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προμήθεια ασφαλτικών μόνο σε απολύτως περιορισμένο αριθμό συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήματα που ενδεχομένως να βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριμένα τμήματα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και εντός Αττικής).

β) Αποκλείεται μεγάλος αριθμός κινητών συγκροτημάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προμηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιϊας.

Επιπλέον οι μηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριμένη διακήρυξη πρέπει να ενημερωθούν ότι:

α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά μεταφοράς του υλικού με θερμαινόμενο χώρο φόρτωσης ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης θερμοκρασίας, ακόμα και αν το συγκρότημα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόμετρα από τον χώρο διάστρωσης.

β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται με υλικό που μεταφέρεται από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές μεταφέρεται ασφαλτικό υλικό με ferry boat.

γ) Πάρα πολλές πόλεις και περιοχές της Χώρας δεν διαθέτουν ασφαλτικό συγκρότημα ούτε στα 70 ή 100 χιλιόμετρα. Αυτές θα μείνουν χωρίς ασφαλτοστρωμένους δρόμους;

Και για να σοβαρευτούμε, το ουσιώδες μέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων είναι η συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραμματισμός ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις).

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία μας προξένησαν οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καραμάνου ότι με τον ίδιο τρόπο θα δημοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισμοί ύψους 88 εκ. €.

Σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα τη διακήρυξη και να δημοπρατήσετε νόμιμα το έργο. Επίσης σας καλούμε να μην επαναλάβετε τις ίδιες παρατυπίες σε επόμενες διακηρύξεις».

Περιφέρεια Αττικής: Με τον υγιή ανταγωνισμό ή με την προχειρότητα;

Αναφορικά με τα παραπάνω ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος επισήμανε τα εξής:

«Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά προωθεί ένα μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα με 327 έργα συμβατικού κόστους 383 εκατομμύριων ευρώ, με έμφαση στην κάλυψη των ελλείψεων δεκαετιών στις υποδομές της Αττικής αλλά και την ποιοτική εκτέλεση των έργων και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό προωθεί στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που επί δεκαετίες δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για καμία από τις Αρχές αυτού του τόπου, ένα μεγάλο πρόγραμμα 5 διαγωνισμών συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Αττική.

Ήδη δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη του πρώτου διαγωνισμού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και σύντομα ακολουθούν και οι υπόλοιποι.

Στους διαγωνισμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι όροι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται ποιοτικά και να σταματήσουν επιτέλους τα φαινόμενα των κακοτεχνιών, που πολλές φορές συμβαίνουν μόλις μικρό χρονικό διάστημα μετά την εκτέλεση των έργων. Στους όρους, λοιπόν, του διαγωνισμού περιλαμβάνεται α) η απαίτηση να είναι διαθέσιμα τα μηχανήματα για την εκτέλεση των έργων β) το ασφαλτικό συγκρότημα να διαθέτει όλα τα σύγχρονα πιστοποιητικά ποιότητας και επίσης να βρίσκεται σε απόσταση τέτοια που ο χρόνος μεταφοράς να μην επηρεάζει την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος όρος, που αφορά απόσταση 40 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή (και όχι σε διαδρομή δρόμου) καλύπτει όλη την Αττική και τμήματα των γειτονικών Νομών. Είναι κατανοητό ότι μεγαλύτερος χρόνος μεταφοράς βλάπτει την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού. Μάλιστα στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν πάνω από έξι (6) τέτοια συγκροτήματα, με τα οποία μπορούν να συνεργασθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, είτε 10 είναι αυτοί είτε 20 είτε 30.

Προφανώς, λοιπόν, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός του ανταγωνισμού, αντίθετα τίθενται κανόνες και εχέγγυα ποιότητας, δηλαδή διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού – κι αυτό προφανώς στεναχωρεί όσους θήτευσαν στις παρελθούσες δεκαετίες της προχειρότητας και της αδιαφορίας για τις κοινωνικές ανάγκες.

Συμπερασματικά, στους διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής δεν υπάρχουν προβληματικοί όροι.

Όσοι λοιπόν αδιαφόρησαν για τα θέματα της οδικής ασφάλειας, όσοι έβγαλαν κατά κόρον διαγωνισμούς με σύστημα ‘Μελέτη-Κατασκευή’ και απέκλειαν πλειάδα διαγωνιζομένων, ας μην προσπαθούν να διαγράψουν το παρελθόν τους με fakenews».

Να σημειωθεί ότι από κύκλους της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 7ΤΥΤ465ΧΘΞ-1ΣΓ) έχει εκδώσει σχετική Απόφαση, όπου εγκρίνεται ο όρος αυτός, με αφορμή διακήρυξη ασφαλτικών εργασιών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Επί λέξει αναφέρεται: «συγκρότημα παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε απόσταση έως 40 χλμ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής». Το ίδιο ακριβώς έχει και η Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v