Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι μισθώσεις Airbnb μπαίνουν στο στόχαστρο της Κομισιόν

Θετικά αλλά και προβληματικά στοιχεία εντοπίζει έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων. Στο τραπέζι η λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων.

Οι μισθώσεις Airbnb μπαίνουν στο στόχαστρο της Κομισιόν

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων που δημοσιεύτηκε σήμερα, αυτές καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες.

Η έρευνα παρέχει στοιχεία που υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταλυμάτων. Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι ευκαιρίες για τις καινοτόμους πλατφόρμες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά να υπάρχει παράλληλα συμμόρφωση με στόχους της δημόσιας πολιτικής, όπως η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης και η προστασία των κέντρων των πόλεων. Βάσει της έρευνας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε όλη την ΕΕ, το 25% των Ευρωπαίων κάνουν κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και η μεγάλη πλειονότητα (89%) από όσους έχουν κάνει τέτοιες κρατήσεις θεωρούν ότι πρόκειται για μια θετική εμπειρία, την οποία θα συνιστούσαν και σε άλλους.

Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο διευρυμένη προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63%), σε καλύτερες παροχές (49%) και σε καλύτερες τοποθεσίες (43%).

Ταυτόχρονα, η απότομη αύξηση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να έχει επιπτώσεις και πέραν των τουριστικών οικοσυστημάτων. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλούν αύξηση της όχλησης από τους τουρίστες, σε συμφόρηση και σκουπίδια (45% των ερωτηθέντων) και σε υψηλότερες τιμές και πίεση στη διαθεσιμότητα στέγης (42% των ερωτηθέντων). Βάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ενδείκνυται η λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων, όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, με διάφορα σενάρια για μια μεταβατική πορεία του τουριστικού οικοσυστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v